– De ledningar vi har byggt de senaste 100 åren har fungerat bra, men man har inte tänkt på driften och underhållet, säger Peter Aldén, byggledare på Sollentuna Energi & Miljö AB, Seom.

Men nu blir det annorlunda. Lösningen är att gräva ner jättelika rör, så kallade infrakulvertar. De mäter upp till 3,5 meter i diameter så där kan ledningar för bland annat vatten, avlopp, fiber och el samlas.

– Vi kommer att korta ned tiden för arbeten och minska störningar för invånarna vid drift och underhåll. Det här är en lösning för framtiden, säger Peter Aldén.

2,8 kilometer

En liten bit av det gigantiska röret kunde för några veckor sedan ses på Turebergs torg, men nu har det flyttats till Coop i Häggvik.

Totalt är det 2,8 kilometer långa infrakulvertar som ska grävas ner i Sollentuna. Bland annat dras de till Södra Häggvik där på sikt uppemot 10 000 invånare ska förses med vatten, avlopp, fiber och el.

I regel krävs det mycket arbete när en ledning ska läggas ner, repareras eller bytas ut eftersom marken måste grävas upp och jordmassor schaktas bort för att nå ledningarna. Det tar tid, kräver mycket transporter och kan bli besvärligt för invånarna när trafiken måste ledas om.

– Är det djupa schakt kan det röra sig om väldigt stora volymer som måste flyttas, säger Peter Aldén.

Särskilda ingångar

När ledningarna i stället ligger i en infrakulvert med särskilda ingångar kan allt arbete med nyanslutningar och underhåll ske inuti röret utan att marken behöver grävas upp. Larmfunktioner gör det dessutom lättare att upptäcka exempelvis vattenläckor.

– Mindre schaktning betyder färre transporter, det är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv och kostar mindre, säger Peter Aldén

En mindre infrakulvert har redan anlagts på Skogsängsvägen och den större varianten kommer att placeras på två platser – vid Bäckvägen och Malla Silfverstolpes väg och i Södra Häggvik.

Sollentuna blir den första Stockholmskommunen som anlägger en infrakulvert. Sedan tidigare finns det bara i Linköping.