Pengarna fördelas mellan kommunerna under 2021 och går att söka via Socialstyrelsen från och med i går, den 4 mars.

De får användas utifrån lokala behov för att utveckla och förbättra kommunens äldreomsorg. Det kan exempelvis handla om att öka personalkontinuiteten, att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor eller att motverka ensamhet bland äldre.

"Minuthetsen måste bort"

Socialdemokraterna i Sollentuna välkomnar statsbidraget och vill att kommunen utnyttjar möjligheten.

– Äldreomsorgen i Sollentuna har gått på knäna under pandemin. Statsbidraget skulle göra enorm skillnad för kvaliteten i omsorgen och arbetsvillkoren för de anställda, säger Gunilla Hultman (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Anton Lindgren (S), ledamot i vård- och omsorgsnämnden, vill att statsbidraget ska användas för att öka insatstiderna i hemtjänsten.

– Minuthetsen i hemtjänsten måste bort. Med det här statsbidraget kan vi förlänga tiderna för varje besök i äldreomsorgene, utan kostnad för kommunen. Då kan Sollentunas äldre få den goda omsorg de förtjänar, säger han.