Söderhallarna har några år på nacken. Fastighetsägaren Atrium Ljungberg har därför tagit fram en plan för en renovering i syfte att göra saluhallen mer attraktiv för hyresgäster och kunder.

Förslaget innebär nya entréer mot Södermalms allé, Fatburstrappan och Medborgarplatsen.

Saluhallen får en ny våning med plats för restaurang och även Björkhallen bredvid ska bli högre. Målet är även att Södermalms allé och Västgötagränd ska göras mer levande.

För att kunna göra det måste detaljplanen ändras. Under förra årets samråd inkom runt 40 yttranden. De flesta var positiva, men den vanligaste invändningen rörde eventuell negativ påverkan på kulturmiljön.

Konceptbild. Det tidigare förslaget omfattade en paviljong ut mot Medborgarplatsen. Den har nu utgått.
 Foto: Atrium Ljungberg/DinellJohansson

Konceptbild. Det tidigare förslaget omfattade en paviljong ut mot Medborgarplatsen. Den har nu utgått. Foto: Atrium Ljungberg/DinellJohansson

Nytt förslag ute

Därför har förslaget till viss del arbetats om. Bland annat har den paviljong som var planerad mot Medborgarplatsen försvunnit.

Med hänvisning till kulturmiljön blir även påbyggnaden på Björkhallen mindre.

– Den var för stor och dominerande mot Medborgarplatsen. Nu föreslås en våning och en mindre, oval takvåning ovanpå, säger Sophia Norrman Winter, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Även en annan färg har föreslagits för Björkhallens tak.

– Det blir en mild, grågrön ton som återfinns på andra tak i närområdet. Det ska inte sticka ut, utan smälta in.

Skiss. Ombyggnaden skulle ge Söderhallarna en ny entré mot Fatburstappan.
 Foto: Atrium Ljungberg/DinellJohansson

Skiss. Ombyggnaden skulle ge Söderhallarna en ny entré mot Fatburstappan. Foto: Atrium Ljungberg/DinellJohansson

Kan antas 2023

Förslaget är ute på granskning fram till 9 december, under den tiden går det bra att lämna in synpunkter till staden.

Antagande av planen väntas i april 2023. Eftersom förändringen medför påverkan på riksintresse för kulturmiljövården krävs även godkännande i kommunfullmäktige, vilket väntas ske hösten 2023.

Mer levande. Förhoppningen är att Västgötagränd, bakom Söderhallarna, ska få leva upp av förslaget.
 Foto: Atrium Ljungberg/DinellJohansson

Mer levande. Förhoppningen är att Västgötagränd, bakom Söderhallarna, ska få leva upp av förslaget. Foto: Atrium Ljungberg/DinellJohansson