Nya siffror från Folktandvården Stockholm visar att det vita snuset har omkullkastat traditionella snusvanor. Det som förr var en manlig domän har i allt högre grad anammats av kvinnor, som främst väljer vitt snus.

– Det vita snuset kanske är skadligt. Kanske inte. Grejen är att ingen vet i dag, säger Lars Fredriksson, övertandläkare och forskare på Folktandvården Stockholm.

Kvinnor tar över

Stockholms kvinnliga snusare är på väg att gå om männen. Om trenden fortsätter, kommer fler kvinnor än män att snusa redan i slutet av 2025 inom åldersgruppen 15 till 30 år.

Den mest dramatiska ökningen syns just i denna åldersgrupp. Från att ha legat stadigt runt 8 procent fram till 2018, steg andelen snusare till 17 procent under en femårsperiod – mer än en fördubbling.

Även bland stockholmare i åldersgruppen 31 till 105 år har användandet ökat, från 9 till 12 procent.

Lars Fredriksson, övertandläkare och forskare på Folktandvården Stockholm.

Lars Fredriksson, övertandläkare och forskare på Folktandvården Stockholm.

Anna Molander

Driver en studie

Vitt snus beskrivs ofta som en mildare form av snus. Lars Fredriksson ifrågasätter den bilden:

– Det finns vitt snus som innehåller tio gånger mer nikotin än det traditionella snuset och nikotin är starkt beroendeframkallande. Det finns inga begränsningar för hur mycket nikotin man får tillsätta.

Folktandvården Stockholm driver just nu en studie för att undersöka om vitt snus orsakar skador i munnen. Studien förväntas vara klar vid årsskiftet. När det gäller andra hälsorisker, såsom hjärt-kärlsjukdomar eller cancer, kan det ta minst 20 till 30 år att få tillförlitliga data om riskerna.