I takt med morgonen och förmiddagens ruskiga nederbörd har SMHI höjt den gula varningsflaggan i hela länet.

Trafiken kan gå långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Framkomligheten kan begränsas särskilt på de vägar som inte hunnit snöröjas ännu.

Det är även risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

15 centimeter snö

Det är ett lågtryck från Baltikum med tillhörande snöfallsområde som står bakom snöovädret. Det kan komma 5 till 10 centimeter snö, lokalt 15 centimeter nysnö, enligt SMHI:s prognos.

Tidvis kan det också blåsa upp med friska till hårda vindbyar.

Varningen gäller till klockan 15 på tisdagseftermiddagen.