Planerna på ett riktigt högt hus vid gasklockorna i Hjorthagen har varit en riktig följetong.

Staden sålde marken till en byggherre redan 2009 och sedan dess har det varit både storm och stiltje (se fakta). Nu är det norska OBOS som äger projektet och det ser ut som att bygget är på god väg att komma i mål.

Snart ska inte mindre än fyra arbetsgrupper med två arkitektkontor i varje grupp redovisa sina förslag på hur huset ska se ut.

– De har arbetat parallellt med samma uppdrag. Vi har utvärderar successivt under processen och i november ska de göra sin slutinlämning, säger Staffan Lorentz, Stockholms stads projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Gasklocka 4, till höger, är riven, och här ska det byggas en skyskrapa på upp emot 110 meter.

Gasklocka 4, till höger, är riven, och här ska det byggas en skyskrapa på upp emot 110 meter.

Karin Nilsson/Arkivbild

Syns på långt håll

Det 110 meter höga huset ska rymma 320 bostäder. Det skulle innebära att det blir en av Stockholms tio högsta byggnader, och arkitekterna jobbat både med hur det ska se på nära håll och ut på långt avstånd.

De stora resurser som satsats på utformningen har varit ett krav från stadens sida, berättar Staffan Lorentz.

– Det är viktigt att det blir ett bra hus eftersom det är så pass stort och synligt.

Så här långt finns få formella hinder kvar i processen. Detaljplanen är klar, liksom markanvisningen.

– Vi ska teckna en överenskommelse om exploatering, och sedan är det i princip bara att söka bygglov.

2025 räknar staden med att börja med schaktarbeten, 2026 är det planerad byggstart och inflyttning kan preliminärt bli 2028.