På senare år har padel seglat upp som en av svenskarnas mest omtyckta fritidssporter. På flera håll runt om i stan har hallar och banor dykt upp.

Till Södermalms stadsdelsförvaltning har det skickats flera medborgarförslag om att det borde anläggas banor inom stadsdelen, men med hänvisning till att det redan finns gratis banor i Vinterviken har svaret varit nej.

Men så i juni öppnade flytande banor vid Skeppsholmen, och nu kan sex, tillfälliga banor bli verklighet på Långholmen.

I väntan på något större

Företagen Centra Långholmen och Scandinavian Padel Center har nämligen planer på att uppföra en padelanläggning med 35 banor i Sollentuna. Men det ligger troligtvis några år framåt i tiden, enligt deras egen uppskattning.

I väntan på att det projektet ros i hamn vill företagen anlägga sex tillfälliga padelbanor på Långholmen på Alstaviksvägen 12, vid sydöstra delen av gräsmattan utanför det gamla fängelset.

"Under den tidsbegränsade period som padelbanorna är uppförda, hoppas och tror vi att padelbanorna skulle vara ett uppskattat inslag i området", står det i en avsiktsförklaring som lämnats in till staden.

Tidsplan oklar i nuläget

Tidsbegränsat bygglov är sökt fram till augusti 2026. När tiden löpt ut är planen att banorna ska monteras ner och flyttas till anläggningen i Sollentuna.

I dagsläget är det oklart när banorna på Långholmen kan vara på plats.

Mitt i har varit i kontakt med Centra Långholmen och Scandinavian Padel Center, som inte vill kommentera projektet med hänvisning till att staden än inte gett planerna grönt ljus.