Ett sätt att lösa bristen på färskvatten på öar är att göra om havsvatten till dricksvatten. På Bergs VA-anläggning på Möja avsaltas drygt 100 kubikmeter havsvatten varje dygn. Vattnet tas på cirka 12 meters djup i en fjärd i närheten.

– Förutom att det är en miljövinst så har det öppnat upp för utveckling här på ön. Det krävs en fungerande vatten- och avloppsanläggning för att få bygga nytt och bygga ut, så den här anläggningen spelar stor roll för att Möja ska kunna växa, säger Per Westerberg, Möjabo och ordförande i Bergs VA.

Havsvattnet passerar en rad stationer innan det är så rent att det går att dricka.

Havsvattnet passerar en rad stationer innan det är så rent att det går att dricka.

Eva Tonström

Ökar kapaciteten på dricksvatten

Tack vare VA-verket har flera bygglov, avstyckningar och installerande av vattentoaletter kunnat godkännas, menar han. Tanken är att det nya bostadsområdet som planeras, som Monica Pettersson berättar om, ska kunna koppla på sig på Bergs VA.

Nu ska verket uppgraderas så att det kan producera ännu mer dricksvatten. Av avsaltningsanläggningens tre maskiner byts en av dem ut till en med mer kapacitet. Det betyder att ytterligare 60 kubik vatten per dygn kommer kunna avsaltas och cirka tio fastighetsägare till kan koppla på sig.

Torkan i juni månad var en utmaning, enligt Per Westerberg. Uttaget av vatten slog i taket på midsommarafton och midsommardagen, då det låg på drygt 90 kubik per dygn, vilket är nära maxgränsen vad maskinerna klarar av.

– Det fungerade, men det var knappt, säger han.

Havsvattnet passerar en rad stationer innan det är så rent att det går att dricka.

Havsvattnet passerar en rad stationer innan det är så rent att det går att dricka.

Eva Tonström

Kö för att koppla på

Bergs VA har kommit att ersätta en mängd egna brunnar och avloppslösningar på ön sedan det byggdes 2014. Det är kollektivägt av de som nyttjar det och alla med vattenanslutning får också avloppsrening.

– I början var folk skeptiska, det var svårt att få ihop de 30 fastighetsägare som krävdes för att vi skulle kunna bygga det, men sen släppte det. Nu är det kö för att få koppla på sig, därför bygger vi ut, säger Per Westerberg. 

Den nya avsaltningsmaskinen kommer att kopplas in i höst.

Per Westerberg med Peter Undin, även han Möjabo, som har tillsynsansvar vid Bergs VA-verk.

Per Westerberg med Peter Undin, även han Möjabo, som har tillsynsansvar vid Bergs VA-verk.

Eva Tonström