Om knappt två veckor slopas förbudet mot besök på särskilda boenden för äldre i Sverige. Det meddelande regeringen och Socialstyrelsen igår, den 15 september.

Hur besöksrutinerna kommer att fungera i Farsta från och med den 1 oktober återstår att se.

– Det är en bra fråga, vi håller på att se över detta för att kunna säkerställa att man ta emot besök på ett säkert sätt, säger Jonas Wilhelmsson, äldreomsorgschef på Farsta stadsdelsförvaltning.

På fredag kommer stadsdelen att ha ett möte med äldreförvaltningen i Stockholms stad.

– Det är en väldigt viktig fråga för boende och anhöriga och vi hoppas att vi ganska omgående kan komma tillbaka med tydliga besked i slutet av veckan eller i början av nästa vecka, säger Jonas Wilhelsmsson.