Från 1 januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Därför kör Roslagsvatten ut matavfallskärl till villakunder som ännu inte anmält sig till matavfallsinsamling, meddelar bolaget. Dessutom blir det inte längre tillåtet att sortera matrester genom att använda matavfallskvarn som går direkt till avloppet.

Fastighetsägare och ansvariga i bostadsrättsföreningar ska se till så att boende och verksamheter i husen också kan sortera ut matrester.

Insamlat matavfall omvandlas till biogödsel och biogas, ett förnybart bränsle som minskar utsläppen av växthusgaser.