Fram till i mitten av förra veckan hade 175 000 katter hunnit registrerats i Jordbruksverkets nya kattregister.

– Det är vi ganska nöjda med och mycket fler än jag vågat hoppas på, säger Christoffer Leijonwirth projektledare för Jordbruksverkets kattregister.

Enligt en uppskattning från undersökningsföretaget Novus 2017 finns mer än 1,4 miljoner katter i Sverige, alltså har bara drygt en tiondel hittills registrerats.

– Det viktiga är att man inte medvetet struntar i det. Men man behöver inte vara stressad, utan kan nog vänta några dagar.

Lagen har varit på gång länge men klubbades i mars förra året. Den är en utökning av lagen om registrering av hundar.

– Med hundar är syftet att fastställa vem som äger och har ansvar för vad den kan ställa till med. För katter är syftet närmast att höja statusen och att det inte ska ströva omkring ägarlösa katter, säger Joakim Johansson, djurskyddschef på länsstyrelsen. 

Det är länsstyrelserna som blir ansvariga för att lagen följs. Tanken med den nya lagen är ändå att den inte ska föra med sig merarbete.

– Som det är i dag är väldigt få katter märkta och registrerade och vi lägger ner ganska mycket jobb på katter som bedöms som ägarlösa. Vi får sätta upp lappar i bostadsområden och göra efterlysningar på Facebook. Vi hoppas kunna skilja på katter som har en ägare och inte har det.

Sedan dess har den ansvariga myndigheten Jordbruksverket, haft bråda dagar att skapa det nya registret. Därför är det inte helt färdigt och har haft en del barnsjukdomar berättar Christoffer Leijonwirth.

– Vissa har fått problem vid registrering, men på det stora hela har det fungerat bra, säger han.