Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) arbetar med att kontrollera det som kan påverka miljön och människors hälsa i kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Legionella är en anmälningspliktig sjukdom. Under 2022 har SMOHF hanterat sju misstänkta legionellafall, jämfört med fyra året innan. Av de sju har myndigheten funnit legionella i fyra, varav ett i blomjord och tre i fastigheters vattensystem.

– Vi ser en ökning av legionella i samhället. Ibland har personen varit på fler ställen, då pågår det fler olika utredningar, kanske till och med i olika kommuner, säger Anna Baggström, miljöinspektör på SMOHF.

Nu varnar förbundet för att energibesparing genom att sänka vattentemperaturen kan öka risken för legionellabakterier i vattensystemet.

– I villor handlar det ofta om varmvattenberedare som inte är tillräckligt varma. Det kan också vara någon slinga i bostaden där vattnet står still en längre tid, vilket kan orsaka legionellabakterier i ledningarna som man sen får i sig när man duschar.

Trivs bäst i 20–45 grader

För att undvika legionella ska man inte sänka temperaturen i vattenledningarna så att bakterietillväxten gynnas. Bakterierna trivs bäst när temperaturen på vattnet är mellan 20 och 45 grader.

Ibland är det svårt att utreda orsaken till bakteriernas uppkomst, men oavsett bör man sanera vattensystemen. I flerbostadshus är det fastighetsägarens ansvar.

– Man brukar anlita externa företag som använder sig utav kemikalier som är ofarliga att dricka. Smohf är inte inblandade i själva saneringen, men vi följer ändå upp processen. I villor är man själv ansvarig för sitt system, då rekommenderar vi också att man gör uppföljande prover, säger Anna Baggström.