November 2019. Inflyttning i de Snabba husen i Råcksta.

Bostäder avsedda för unga vuxna, Svenska bostäders term.

Snabba hus, kallade snabba för att de byggts med en teknik där husen relativt enkelt går att montera ned och bygga upp på en ny plats, byggdes med tillfälligt bygglov.

– Man kommer snabbare till produktion, man får bara bygglov en kort period. Det är också en snabb industriell byggmetod, säger Stefan Sandberg, verkställande direktör på Svenska bostäder.

Byggts i Råcksta

Snabba hus har byggts bland annat i Råcksta och Norra Ängby.

Bygglov som gäller 13 år, till 2032.

Men i januari meddelade Svenska bostäder att tanken med Snabba hus inte fungerar som tänkt.

Stefan Sandberg:

– Vi vill inte bygga nya Snabba hus på tillfälliga bygglov, det är en för tung process att flytta husen och är förenat med stora kostnader. Däremot kommer vi att fortsätta med konceptet, då på mark med permanenta bygglov.

Och, trots allt:

– Vi är nog ändå väldigt nöjda med konceptet, vi har lyckats producera bostäder för unga vuxna till lägre kostnad än traditionell nybyggnation, säger Sandberg.

Svenska bostäder lägger nu ned konceptet Snabba hus på mark med tillfälliga bygglov.

– Den metoden vill vi gärna använda på detaljplanelagd mark. Det är en snabb industriell produktion, industriellt och med betydligt lägre hyra än nyproduktion, säger Stefan Sandberg.

Om nio år demonteras Snabba husen i Råcksta. Svenska bostäder letar mark i Stockholmsområdet för att bygga upp husen på en ny plats.