"Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom" är ett av vårdvalen i Region Stockholm. Men 2025 avvecklas det. Även uppdraget för vård vid den neurologiska sjukdomen ME/CFS upphör.

Hägerstensbon Ulrika Dahlin, 64, tycker att man därmed slår sönder en vårdform som fungerar.

– Jag sökte hjälp på vårdcentraler i flera år, men den enda vård jag fick var sjukskrivningar, som sedan ofta avslogs av Försäkringskassan. Läkarna är stressade, och många vet ingenting om de här sjukdomarna, säger hon.

För henne blev en tuff arbetssituation och personliga förluster till slut för mycket.

– Min kropp slutade fungera, musklerna lade av. Jag sov mycket och fick gå med kryckor. Nu går jag nästan normalt, säger hon.

Hennes åttaveckorsprogram har just avslutats, där hon tre dagar i veckan ingått i en grupp som fått lära sig om stress och kroppskännedom, haft vattengympa och annan träning samt yoga.

– Nu har jag hopp om att ta mig ur det här, säger hon.

Dyr behandling

Men enligt regionen har kostnaden för det här vårdvalet ökat för mycket. De menar också att det saknas forskningsbevis på att de behandlingsmetoder som används är effektiva.

Det handlar om så kallad multimodal rehabilitering, där psykologiska insatser och fysisk träning kombineras.

Men det är just den helheten som är viktig, enligt Ulrika Dahlin.

Får vård på vårdcentral

I dagsläget genomgår omkring 2 800 patienter rehabilitering för utmattningssyndrom. Två tredjedelar bedöms kunna behandlas på sin vårdcentral eller på en rehabklinik. Övriga slussas till specialistpsykiatrin.

Antalet smärtpatienter är cirka 1 500. Av dem bedöms 500 behöva specialiserad rehabilitering, medan övriga ska få hjälp i primärvården.

Talla Alkurdi (S) är ansvarig politiker i regionen.

Hur ska vårdcentralerna klara detta, när de redan idag har svårt att mäkta med sina uppdrag?

– De patienter som behöver specialistvård ska självklart få det. Däremot kan patienter med enklare besvär få vård på sin vårdcentral. Det är just därför vi prioriterat vårdcentralerna i vår budget och kommer fortsätta att göra det under hela mandatperioden.

Kan du garantera att det finns vård på plats för de här patientgrupperna 2025?

– Det är uppdraget som getts, just nu arbetar våra sakkunniga tillsammans med sjukhusen för att få på plats en välfungerande vård för dessa patienter så snart som möjligt, men senast 2025.

Beslut om att avskaffa vårdvalet togs tidigare i år. Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna ville att konsekvenserna skulle utredas ytterligare, men blev nedröstade. Sverigedemokraterna ville lyfta ut utmattningssyndrom men ha kvar vårdvalet i övrigt.