En granskning utförd av P4 Stockholm avslöjar att flera företag som deltagit i bygget av nya Slussen har varit inblandade i fusk och olagligheter.

Bland de allvarliga bristerna som uppdagats finns misstänkt penningtvätt, svarta löner, bluffakturor och risk för dynamitläckor till kriminella.

– Stadens byggprojekt ska inte möjliggöra för kriminella att spränga upp våra egna invånares bostäder. Ansvaret för kontroll av sprängmedel ligger hos kommunen, och nu måste de rödgröna ta ansvar för att skärpa tillsynen, säger Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Kräver skärpt tillsyn

Jönsson (L) kräver att staden skärper tillsynen av företag som hanterar sprängmedel på kommunala byggarbetsplatser.

Han uppmanar staden att ge kommunala bolag och förvaltningar i uppdrag att säkerställa en trygg och säker förvaring, transport, redovisning och hantering av sprängmedel i alla led av stadens byggprocesser.

Står redo

Anders Österberg (S), ordförande för exploateringsnämnden, understryker i en kommentar till P4 Stockholm att de är redo att skärpa kontrollerna för att bekämpa arbetslivskriminalitet och stölder på arbetsplatserna.

Han nämner att det kan innebära stickprovskontroller eller regelbundna samtal med facket och entreprenörerna.

– De kriminella utvecklar sina metoder och då måste vi också utveckla våra metoder för att kunna stävja dem, säger han till radiokanalen.

Dessutom ska byggbolaget Skanska ha anlitat en företagsledare som pekas ut av polisen som aktiv i den våldsbejakande islamistiska miljön, enligt P4 Stockholms granskning. Efter granskningen har Skanska inlett en utredning.