SL föreslår att 17 busslinjer läggs ner och att många linjer får reducerad trafik. Flera av dem berör Sigtuna kommun vilket kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) anser är helt fel väg att gå.

– Sigtuna är en av de kommuner som växt snabbast i landet de senaste tio åren. Vi har byggt de bostäder och skapat de arbetstillfällen som såväl behövs i Stockholmsregionen. Men vi har inte fått motsvarande satsningar på kollektivtrafik och väginfrastruktur. Såväl staten som Regionen måste nu se allvaret i situationen och börja prioritera Sigtuna kommun, säger han.

För Sigtunas del är det en linje som dras in helt och tre andra linjer som föreslås få reducerad trafik.

– Sigtuna är en pendlarkommun. Väldigt många av kommunens invånare är beroende av att kunna ta sig till jobbet i tid på morgnarna och kunna passa tider på vägen hem för att till exempel hinna hämta barn på förskolan. En underdimensionerad och dessutom opålitlig kollektivtrafik gör att många tvingas ta bilen i stället. Det gynnar knappast de ambitiösa klimatmål Regionen satt upp för kommunerna.

Olov Holst (M) är kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

Olov Holst (M) är kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

Stefan Källstigen

Färre åker buss

Resandet med kollektivtrafiken i Stockholm var under hösten 2022 omkring 80 procent av vad den var före pandemins utbrott.

”Vår prognos visar att det dröjer innan resandet kommer tillbaka på en nivå om cirka tre miljoner påstigande en vanlig vardag som rådde vid pandemins utbrott mars 2020. Samtidigt behöver kollektivtrafiken bibehålla en robusthet och tillgänglighet för att kunna locka tillbaka resenärer”, skriver SL.

För att spara pengar föreslår SL alltså att fler busslinjer läggs ner.

”En vägledande princip i framtagandet av trafikförändringsförslagen har varit att i så hög utsträckning som möjligt anpassa utbudet med hänsyn till att det ska vara så bra som möjligt för så många som möjligt”, skriver SL.

Det är något som inte speglar verkligheten i Sigtuna kommun menar Olov Holst.

Hur hade du gjort med busstrafiken i kommunen? Är det någon linjesträckning som saknas enligt dig?

– Behoven av en förstärkning är stora men tvingas jag välja tre skulle det vara att redan i uppbyggnadsfasen av nya bostadsområden se till att de trafikeras med täta bussturer. Gör de inte det hinner de nyinflyttade skaffa bil och då är det svårt att få dem att välja bussen när de väl kommer. Dessutom måste våra två största arbetsplatser, logistikcentret i Rosersberg och Arlanda flygplats, få mycket bättre bussförsörjning och högre turtäthet som också är anpassad till de skiftarbeten som finns i de två områdena, säger han.