Emanuel Ksiazkiewicz (S), kommunstyrelsens ordförande, och resten av Mittensamarbetet (S, L, MP och KD) ämnar ombilda samtliga nämnder i Botkyrka vid nästa fullmäktigesammanträde. Det meddelade de under sammanträdet under gårdagskvällen.

– Det handlar om att vi behöver säkerställa att de politiska platserna går till de partier som är berättigade till dem – inte till vildar som sitter på S-mandat eller opposition som sitter på ordförandeposter, säger han.

Både Niklas Gladh, gruppledare för Miljöpartiet, och Ing-Marie Viklund, gruppledare för Liberalerna, begärde ordet och ställde sig bakom S-ledaren. Det var tyst från Kristdemokraterna.

Kraftigt försvagat styre

Det var i slutet av augusti som de nuvarande partierna i Mittensamarbetet tog det gemensamma beslutet att kasta ut Centerpartiet ur styret. Bara dagar senare deklarerade sex ordinarie S-ledamöter och tre ersättare i kommunfullmäktige att de lämnar partiet, däribland kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan (-) och kommunfullmäktiges ordförande Marcus Ekman (-). Anledningen är att de inte kan ställa sig bakom hur Socialdemokraterna i Botkyrka styrs.

Resultatet blev att Mittensamarbetets mandat sjönk från 37 till 28 av fullmäktiges 75. De förlorade också majoriteten i samtliga av kommunens nämnder.

– Hade vi haft ett scenario där Centern och S-vildarna avgick hade vi inte behövt göra det här, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Ingen uppmaning

Kritiken lät sig inte vänta.

– Vi sparkades ut utan förvarning och Emanuel har inte haft något uppföljande möte. Han har inte uppmanat oss att lämna, säger Dag Ahlse (C).

Nästa ordinarie fullmäktigesammanträde är den 26 oktober.