När SL förra året behövde bygga en ny teknikbyggnad hade de för bråttom.

Bygglovsansökan skickades in till kommunen den 9 februari. Drygt en månad senare kom det fram att SL hade börjat bygga innan bygglovet gått igenom. Bygglovet gavs i efterhand den 31 mars.

När kommunen senare påpekade att SL gjort fel blev svaret att de jobbade under tidspress och behövde bli klara i tid. Därefter beslöt politikerna om en sanktionsavgift för svartbygget på 163 000 kronor. 

SL överklagade, men i maj 2023 gav länsstyrelsen Vallentuna rätt. Sedan dess har SL betalat avgiften och kommunen får en oväntad inkomst.