Stadshagens tunnelbaneentré vid Sankt Göransgatan/Mariedalsvägen har varit igenbommad sedan december 2020. Då upptäcktes att vatten hade kommit in på spåren.

Enligt SL hade ett bostadsbygge i korsningen gjort att bergsytan sprack och att vatten läckte ner vid uppgången. Sedan dess har entrén varit avstängd – och det kommer den fortsätta att vara ett tag till.

Tidigare hoppades SL att uppgången skulle öppna våren 2022, men tidsplanen har spruckit flera gånger om och senaste budet var en återöppning i april 2023. Den planen sprack också och meddelar SL att det dröjer innan entrén öppnas igen.

– Tyvärr kommer det att dröja till en bit efter sommaren innan norra entrén vid Stadshagens tunnelbanestation kan öppna. Och vi kan inte heller idag ge ett besked om när, skriver Claes Keisu vid SL:s presstjänst i ett mejl.

Förstärks

SL bultförstärker berget och tätar bergschaktet mot inträngande vatten. Det görs genom att man borrar i berget in till sprickor och håligheter och där injekterar med tätningsmedel.

– Vi vill ju att det ska bli helt tätt och det har visat sig att vi behövt göra fler och längre borrhål och det har hittills krävts fyra gånger så mycket tätningsmedel än vad man först trodde.

Och eftersom SL:s tekniska utrustning, exempelvis rulltrappor, är vattenkänslig kan man inte jobba klart inne på stationen förrän tätningen av bergsytan är helt klar.

– Rulltrapporna och snedhissen skadades av det vatten som trängde in och de måste förstås repareras innan vi kan öppna entrén.

Torg ovanpå

Men även om SL lyckas täta berget och fixa trappan och hissen dröjer ändå öppnandet. Detta eftersom Stockholms stad nu anlägger ett nytt torg ovanpå biljetthallen.

I det arbetet förstärks betongtaket över biljetthallen så att det klarar den större last som torget innebär. Och det arbetet är inte staden klara med förrän månadsskiftet september/oktober.

– Först när det är klart och vi har besiktigat och godkänt kan vi öppna biljetthallen och därmed stationen, skriver Claes Keisu.

– Så tyvärr måste stadshagenborna ha fortsatt tålamod med de besvär som den stängda entrén orsakar.