Enligt en anmälan till Arbetsmiljö­verket kräver ett skyddsombud skyddsstopp på en byggarbetsplats i Barkarbystaden. Anledningen är att den byggbod där arbetarna vistades i ska ha varit väldigt smutsig.

Skyddsombudet skriver att det är en ”stank som är mycket otrevlig”. Det ska dessutom ha pågått någon slags råttinvasion i boden och det ska vid något tillfälle ha hittats en död råtta i en av arbetarnas skor.

Skyddsombudet skriver att han försökt få företaget att åtgärda bristerna och att skicka över dokumentation, men eftersom han anser att det inte gjorts till fullo ansöker han om skyddsstopp.