Natten mot fredag 14 juli öppnar nya Skurubron för trafik i båda riktningar, alltså även västerut mot Stockholm.

Det är två körfält som öppnas, det tredje, med avfart mot Skuru, kommer att öppna längre fram, enligt Trafikverket.

Västgående trafik som ska till Skuru leds om via trafikplats Skogalund.

Samma natt blir det endast ett körfält västerut på gamla bron för lokal trafik. Bron nås då med ny anslutning från Björknäs och hastigheten på bron sänks till 40 km/h.

I samband med öppningen av trafik västerut döps den nya bron till Skurubron och den äldre bron kommer nu att kallas Gamla Skurubron.

Nya och gamla Skurubron sett från Björknäs-sidan.

Nya och gamla Skurubron sett från Björknäs-sidan.

Johan Kristensen

Kommer kosta fyra kronor

Gamla bron öppnar för östgående trafik fredag 21 juli. Då får mopeder och A-traktorer köra enbart på gamla bron, eftersom nya bron blir klassad som motorväg.

Söndag 1 oktober införs broavgift på nya Skurubron. Då kommer det att kosta fyra kronor per passage över bron, alla dagar dygnet runt.

Passagetillfällena registreras automatiskt av en kamera när du kör förbi betalstationen vid bron och du får en inbetalningsavi i efterhand från Transportstyrelsen. Läs här hur det kommer att gå till.

Gamla Skurubron kommer fortsätta vara avgiftsfri.