Botkyrka

Det stormar inom Botkyrkapolitiken – igen.

I stormens öga står kommunens bidragsreglemente till studieförbund som skärptes i november i fjol efter att det uppdagats att det vistats kriminella i studieförbundet ABF Botkyrka/Salems öppna fritidsverksamhet. Det nya reglementet gjorde det möjligt att frysa det årliga stödet på nio miljoner kronor till ABF Botkyrka/Salem som är under polisutredning.

Enligt reglementet är inlämnande av felaktiga uppgifter och "grav förtroendeskada, till exempel när ett studieförbund är under rättslig utredning eller vid misstanke om oegentligheter" tillräcklig grund för att frysa pengar studieförbunden.

Under förändring

Nu har kommunstyrelsens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) författat ett förslag till en förändring av reglementet, som har godkänts av Socialdemokraternas presidium. Emanuel Ksiazkiewicz menar att förändringen är en skärpning.

– I dagens skrivelse kan kommunen komma att kräva pengar tillbaka och det tycker jag är fel. Det är klart vi ska kräva pengarna tillbaka i en sådan situation. Det gäller också att vi ska polisanmäla om vi misstänker oegentligheter, säger han.

Det stormar inom Socialdemokraterna i Botkyrka – igen. Den här gången handlar det om ett bidragsreglemente till studieförbunden.

Det stormar inom Socialdemokraterna i Botkyrka – igen. Den här gången handlar det om ett bidragsreglemente till studieförbunden.

Albin Tingstedt

Men han vill också stryka stycket som gäller grav förtroendeskada. Enligt Emanuel Ksiazkiewicz handlar det om att man inte vill tvinga tjänstemän att behöva göra en tolkning. Andra ser det inte så.

Tio socialdemokrater, varav sju fullmäktigeledamöter, vänder sig mot det här i ett brev till partiets centrala ledning. Bland annat kommunfullmäktiges ordförande Marcus Ekman och kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan.

Brevskrivarna menar att nuvarande reglemente skyddar kommunens pengar från att gå till studieförbund med "bristfälligt förtroende eller oseriösa eller korrupta organisationer".

"Det förhindrar också att skattemedel tilldelas organisationer med misstänkta kopplingar till kriminalitet, terrorism och andra antidemokratiska rörelser. Allt det här har påtalats för styrelsen som ändå kräver att skrivningen ska ändras", skriver de.

Om förslaget går igenom ska kommunen börja betala ut pengar till ABF Botkyrka/Salem om de frias eller om polisutredningen mot dem läggs ned.

Jäv och avgångskrav

Centerpartiets Dag Ahlse var den som fattade beslutet att stänga ABF:s fritidsgårdar. Även han ställer sig frågande till omformuleringen av bidragsreglementet – och att den författats av kommunstyrelsens ordförande.

– Emanuel Ksiazkiewicz har tittat mig i ögonen och lovat mig att han inte ska besluta eller lägga sig i frågor som rör ABF, eftersom att hans nära vän är ombudsman inom ABF Botkyrka Salem. Det är jäv. Om det här stämmer måste han avgå omedelbart, sa han till Aftonbladet i helgen.

När Mitt i når Dag Ahlse på måndagen vill han inte lämna några kommenterar utan hänvisar till vad han sagt till kvällstidningen.

Emanuel Ksiazkiewicz menar själv att han inte är jävig för att han har varit med och tagit fram ett förslag på en ny formulering i reglementet. Han liknar det vid skolan och budgeten.

– Jag är med och beslutar om budgeten och vilka pengar som går till skolan där mina barn går. Är jag då jävig? Nej, jag tycker inte det. Det här handlar om att säkerställa att kommunens pengar går dit de ska, säger han och fortsätter:

– Det här är inget som kan beslutas av ett enskilt parti – det görs av fullmäktige.