Kanada- och vitkindade gäss har länge plågat stadens stränder. Deras bajsande har bland annat bidragit till höjda halter av e-kolibakterier i vattnet som lett till avrådan från bad.

Under sommaren testade staden en ny metod för att få bort fåglarna – drönare som spelade upp gässens egna varningsrop och fasta högtalare på platsen som gjorde samma sak.

Testen utfördes under tre veckor i juni på Sätrabadet, Maltesholmsbadet och Långholmens strandbad.

– Alla tre visar positiva resultat. På Sätra- och Maltesholmsbadet försvann de efter några dagar, på Långholmen skrämdes de bort direkt, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Varningsläten fick fåglar på flykt från flera av Stockholms stränder.

Varningsläten fick fåglar på flykt från flera av Stockholms stränder.

Stefan Källstigen

Flydde ut över vattnet

Varningsropen från de fasta högtalarna störde ofta fåglarna tillräckligt. Mer envisa gäss jagades bort med drönarna som följde dem runt 200 meter ut från stranden.

En jämförelse gjordes med skyddsjakt. Det brukar tvinga ut gässen 30–40 meter ut i vattnet, men då återvänder de efter några timmar. När de tvingades längre ut letade gässen sig hellre vidare. En annan nackdel är att skyddsjakt bara kan användas när stränderna är tomma på folk.

Men hittar de då inte bara en annan strand?

– Det kan jag inte svara på, men det gäller även att minska nedskräpningen så att de inte letar sig till stränderna.

Om den nya metoden ska användas på fler stränder nästa sommar är ännu inte bestämt. Försöket ska utvärderas och läggas till i verktygslådan med stadens övriga åtgärder.

– Testet har fallit väl ut, men sedan finns det alltid en risk att gässen lär sig hur det här fungerar och anpassar sig. Inför nästa sommar ska vi gå igenom vad vi har för åtgärder i relation till vad de kostar. Det här kan bli ett komplement till andra lösningar.

Vattnet fortfarande skitigt

Men bara för att gässen försvinner från en plats behöver inte det betyda att vattnet blir tjänligt igen. De senaste proverna vid Maltesholmsbadets östra sida visar fortfarande på dålig eller mycket dålig kvalitet. På Långholmens strandbad visar två av fem prover tagna under juli månad otjänligt vatten och avrådan från bad gäller än.

Så trots att det är fågelfritt kan avrådan ligga kvar på vissa av platserna.

– Utsläpp av avloppsvatten via ledningar samt kraftig nederbörd har också en negativ inverkan på bakteriehalten i vattnet, säger Victoria Christensen, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid miljöförvaltningen.