Stockholms stads skolfastighetsbolag SISAB bör varken skriva några nya hyreskontrakt med eller sälja några skollokaler till friskolekoncernen Internationella Engelska skolan, IES.

Det kravet ställer nu Socialdemokraterna i Stockholm efter Aftonbladets granskning som visar att Skolinspektionen ägnat åtta månader åt att kartlägga ägarstrukturen i friskolekoncernen utan att lyckas nå alla ägare.

Skolinspektionen har uppdraget att undersöka om ägarna är lämpliga för att förhindra att oseriösa ägare driver skolor i Sverige, men det har alltså visat sig vara mycket svårt i fallet med Internationella Engelska skolan.

S-kravet: Pausa försäljningarna

Nu måste Stockholms stad sätta press på bolaget, anser oppositionsborgarrådet Karin Wanngård.

– Vi bör inte hyra ut eller sälja lokaler till dem om de inte samarbetar med Skolinspektionen. Det ska vara kännbart om man inte levererar det som myndigheterna vill ha svar på, säger hon.

I dag har Internationella Engelska skolan åtta grundskolor och ett gymnasium i Stockholms stad och hyr lokaler av SISAB på tre platser: Riksbyskolan, Hässelby gymnasium och Gubbängens gymnasium.

Vill köpa flera fastigheter

I nuläget har SISAB påbörjat arbetet med en försäljning av den sistnämnda fastigheten till IES. Dessutom finns tidiga planer på att bygga en ny skola på mark som staden äger i Midsommarkransen, som en privat aktör vill uppföra för att senare hyra ut till IES.

https://www.mitti.se/nyheter/gronbla-styret-vill-salja-brannkyrkahallen/repufj!BWy8x2JsCJGb3BDHqKC@Eg/

Men i det här läget ska inte staden underlätta för friskolekoncernens expansionsplaner, menar Karin Wanngård, som uppger att ytterligare två försäljningar till IES planeras. Det handlar om lokaler i Bromma och Hässelby strand.

Skolborgarrådet: S skapar oro

Skoborggårdet Isabel Palmqvist Smedberg (L) skriver i en kommentar till Mitt i att hon förutsätter att IES arbetar aktivt med sin ägarprövning men understryker att det är Skolinspektionen som ger och drar in tillstånd för grundskolor, inte staden.

– Staden hyr ut och säljer lokaler på marknadsmässiga grunder. Jag tror att Socialdemokraternas iver att klanka ner på fristående verksamheter främst skapar oro hos de elever och den personal som finns i de skolorna idag, skriver Isabel Palmqvist Smedberg.

Mitt i har sökt Peter Jönsson (M), ordförande i SISAB, som via sin pressekreterare svarar att han inte kommenterar pågående myndighetsutövningar.