Eftersom Stadshagens IP delvis ska bebyggas med bostäder försvinner en stor fotbollsplan därifrån.

Staden vill i stället göra om den mindre konstgräsplanen i Kristinebergs strandpark till en fullstor plan.

Dålig idé tycker Skönhetsrådet eftersom det skulle innebära att Kristinebergs strandpark inte blir så stor och fin som staden en gång lovade.

– Parken var en stor satsning. Att offra den är ett exempel på ogenomtänkt och kortsiktig planering, säger Henrik Nerlund, ordförande i Skönhetsrådet.

Bör avbrytas

Kristinebergs strandpark skulle egentligen löpa hela vägen från strandpromenaden upp till Nordenflychtsvägen med den mindre fotbollsplanen kvar. En så stor park var en förutsättning för att få bebygga resten av området tätt och högt.

Kristinebergs strandpark från tävlingsförslaget för Sydväst arkitektur - vy från Ulvsundasjön

Kristinebergs strandpark från tävlingsförslaget för Sydväst arkitektur - vy från Ulvsundasjön

Illustration: Sydväst arkitektur och landskap

Men eftersom staden av olika skäl inte kan riva tennishallen mitt i parken har bara halva parken byggts.

Området där fotbolls­planen skulle hamna är ­sedan 2008 detaljplanelagt som park och Skönhetsrådet menar att planarbetet för ­fotbollsplanen omedelbart bör avbrytas.

– Den gällande planen är så pass ny som från 2008 och visar på stadens intention att ge de omkringboende en park.

Gå om intet

Vinsten för fotbollsintresset anses dessutom vara begränsat eftersom 7-spelsplan ­försvinner om förslaget genomförs och den mindre planen behöver en ny plats.

Henrik Nerlund är ordförande i Skönhetsrådet i Stockholms stad som tycker att fotbollsplanerna i Kristineberg ska stoppas. "Vi kritiserar tillvägagångssättet att bygga bort en fotbollsplan, som ju faktiskt till nyligen fanns på Stadshagens IP för att sedan upptäcka att en plan saknas. Kungsholmens parker bör inte betala för det misstaget".

Henrik Nerlund är ordförande i Skönhetsrådet i Stockholms stad som tycker att fotbollsplanerna i Kristineberg ska stoppas. "Vi kritiserar tillvägagångssättet att bygga bort en fotbollsplan, som ju faktiskt till nyligen fanns på Stadshagens IP för att sedan upptäcka att en plan saknas. Kungsholmens parker bör inte betala för det misstaget".

Stefan Källstigen

Tidigare fanns tankar på att lägga en större fotbollsplan i Fredhällsparken, men det stoppades av Centerpartiet.

– Vi kritiserar tillvägagångssättet att bygga bort en fotbollsplan, som ju faktiskt till nyligen fanns på Stadshagens IP för att sedan upptäcka att en plan saknas. Kungsholmens parker bör inte betala för det misstaget, säger Henrik Nerlund.

Arkitekter också kritiska

2004 genomförde Stockholms stad en inbjuden formgivningstävling om Kristinebergs nya strandpark.

Förslaget Allram av Sydväst arkitektur och landskap utsågs till vinnare. De är också mycket kritiskt till stadens planer på att inte fullfölja ­visionen.

I ett mejl till stadsbyggnadskontoret skriver de:

”Parkens grundläggande struktur, men också trädvolymer mot Elersvägen kommer att gå om intet, parken blir mindre attraktiv då flera funktioner försvinner och de allmänt tillgängliga parkytorna minskar (...).”

De är också oroliga att fotbollsplanen kommer att cementera läget med tennishallen och att den flytt/rivning som beslutats riskerar att aldrig blir av.

It seems that you don't have a PDF plugin for this browser. Click here to download the PDF file.

Kristinebergs strandpark från tävlingsförslaget av Sydväst arkitektur & landskap. Fotbollsplanen är kvar till öster, men mindre än staden nu tänker sig.

Illustration: Sydväst arkitektur och landskap