Från och med höstterminen i år stängs Framstegsskolan i Rågsved som startade i augusti förra året. Bakom skolan står Stiftelsen Framstegsskolan. I höstas fanns 88 inskrivna elever där. Skolinspektionens beslut rör även Imanskolan i Uppsala.

Det var hösten 2021 som Skolinspektionen inledde en ägar- och ledningsprövning av stiftelsen, då tre personer i ledningen tidigare suttit i styrelsen för Römosseskolorna i Göteborg som myndigheten beslutade att stänga i höstas. De tre ledamöterna har sedan dess bytts ut. Enligt Säpo kan det vara ett försök att dölja den styrande ideologin och vilka som är verkliga huvudmän.

En av de påstådda ledarna för skolorna pekas ut av Säpo som en person som sprider totalitär islamistisk ideologi. Enligt Säkerhetspolisen är han driven av Muslimska brödraskapets ideologi som strider mot svenska grundläggande fri- och rättigheter, och ska ha legat bakom andra skolor kopplade till våldsbejakande extremism och ekobrott.

https://www.mitti.se/nyheter/kritiserad-ledning-bakom-ny-friskola-i-ragsved/repukk!xXzAB5tJgu8APjWjnzj0@Q/

Säkerhetspolisen skriver i sitt yttrande till Skolinspektionen att barn i Framstegsskolan riskerar att utsättas för radikalisering genom att vistas i en miljö "som förespråkar enklavisering av samhället i stället för respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar".

Det riktas även ekonomisk kritik mot skolan.

"Välkomnar konkreta anmärkningar"

Stiftelsen Framstegsskolan invänder mot anklagelserna och skriver i ett yttrande att man "välkomnar konkreta anmärkningar på hur företrädarna skulle ha brustit i respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Det är däremot inte möjligt att försvara sig mot alltför oprecis eller vag kritik och vad som framstår som rena konspirationsteorier".

Beslutet kommer nu att överklagas, skriver DN.

– Om det är så som Säkerhetspolisen påstår borde väl skolorna stängas på dagen. Skolinspektionens beslut grundar sig på oprecis och vag kritik som liknar rena konspirationsteorier, säger Dan Eliasson, stiftelsens advokat, till tidningen.

Enligt beslutet ska skolan stängas den 17 augusti i år. Skolinspektionen anser inte att det finns en så pass akut fara att skolan måste stänga nu direkt.

När en skola tvingas stänga ansvarar alltid elevernas hemkommuner för att eleverna får sin skolgång vid en annan skola.