En enig utbildningsnämnd rekommenderade Skolinspektionen att avslå ansökan.

– Så länge jag har suttit i utbildningsnämnden har Skolinspektionen alltid respekterat vår vilja så jag blev väldigt förvånad nu då de bara körde över oss, säger nämndens ordförande Soley Aksöz Lithborn (M).

Nordic International School AB har uppgett att den nya grundskolan fullt utbyggd ska omfatta 528 elever, och den ska helst ligga i Rotebro.

Inget behov

I sitt remissvar till Skolinspektionen påtalade kommunen att det inte finns något behov av en ny friskola i Rotebro. Tvärtom riskerar en sådan ”att påverka de ekonomiska förutsättningarna för kommunala skolenheter att bibehålla en ekonomi i balans”.

– Det sista Sollentuna behöver är en ny friskola i norra delen av kommunen. För att öka valfriheten där är det kommunala skolplatser som behövs, säger Mette Hildingsson (S), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

Skolinspektionen ansåg dock att invändningarna mot en etablering ”inte är av den karaktären att ansökan ska avslås” och gick därför emot kommunens rekommendation.

Ska överklaga

Efter beslutet, som kom den 10 september, har Sollentuna kommun tre veckor på sig att överklaga Skolinspektionens beslut.

– Vi har redan bestämt oss för att överklaga. Det är vi i Sollentuna som vet vad vi behöver i kommunen, säger Soley Aksöz Lithborn.

I kommunens remissvar till Skolinspektionen fanns en formulering om att Sollentuna generellt är positiva till och välkomnar olika skolformer.

Mette Hildingsson är kritisk till den formuleringen.

– Jag tror att den kan ha påverkat Skolinspektionen att säga ja, säger hon.

Men det håller inte Soley Aksöz Lithborn alls med om.

– Nej, beslutet har inget med det att göra. Så skriver vi alltid i våra svar till Skolinspektionen och tidigare har de alltid följt våra rekommendationer, säger hon.