Föräldrar som Mitt i talat med är kritiska mot att rektorn för en skola i Järfälla inte gett någon information kring en anställds avstängning. Ett meddelande gick ut till föräldrarna om att en anställd stängts av och att en video cirkulerade.

– Vi förstod först ingenting av vad det här handlade om. De sa något om någon film och att en person blivit arbetsbefriad, säger en förälder Mitt i talat med.

Hen trodde att det handlade om att någon filmat i klassrummet, och att detta inte var tillåtet.

Föräldrar upprörda

Det framgick inte att personen stängts av på grund av ett olämpligt beteende mot en av eleverna. Föräldrarna fick på egen hand ringa runt och ta reda på vad som hade hänt.

– Då fick jag se den här filmen och förstod. Jag fick panik.

I filmen, som Mitt i tagit del av, ser man hur en anställd på skolan närmar sig en elev på ett sätt som kan tolkas som olämpligt. De föräldrar som Mitt i pratat med blev förfärade när de såg filmen och pratade med sina barn, som samstämmigt berättade att personen ifråga ofta agerar på detta sätt. Ett barn ska ha sagt att personen ofta vill hålla handen och kramas. Det ska ha pågått en längre tid.

– Barnen ska ha sagt det här till andra i personalen men ingen ska ha reagerat, säger en förälder.

Förhör har hållits

Polisen vill inte bekräfta att en förundersökning pågår, men föräldrarna uppger att polisförhör har hållits med flera barn och föräldrar.

Flera år innan personen blev anställd på skolan var hen misstänkt för våldtäkt mot barn men utredningen lades ner.

Rektorn skriver i ett mejl till Mitt i att personen blev arbetsbefriad samma dag som skolledningen fick se videoklippet.

– Jag, som rektor har då bedömt att medarbetarens agerande mot en av eleverna behöver utredas. En polisanmälan görs samma dag.

Har sagt upp sig

Personen valde senare att avsluta sin tjänst. Rektorn känner inte igen sig i bilden att ledningen inte informerat vårdnadshavarna.

– Det är olyckligt, och inte heller vår avsikt, att få vårdnadshavare att känna sig uteslutna i en sådan här situation. Vi har, utan dröjsmål, kommunicerat den information vi för tillfället haft, på den kanal vi använder som är V-klass.

Rektorn delar inte heller uppfattningen att elever som anförtrott sig till personalen inte blivit lyssnade på eller fått gehör.

– Särskilt inte om det handlat om allvarligare saker.

Rektorn kommer att avsluta sin tjänst, men det ska inte ha någonting med den här incidenten att göra.