Torsdagen den 27 januari fattade skolledningen på Vinsta grundskola västra beslut om att skicka hem samtliga elever i årskurs 7.

Orsaken? Lukten var så pass dålig i lokalerna att det var omöjligt att bedriva lektioner. I stället blev det distansundervisning i sju arbetsdagar.

Dålig lukt saboterar

Först måndagen den 7 februari kunde undervisningen för sjuorna tas upp på plats igen.

– Vi har haft problem med att dålig lukt tränger in i en del av lokalerna. Det har skett vid enstaka tillfällen vid ventilationsproblem. Denna gång åtgärdades inte ventilationsproblemet lika snabbt som de brukar, säger rektorn Nina Alshammar.

Flera föräldrar har reagerat på situationen.

– Redan för två år sedan började eleverna reagera på dåliga ventilationen. Man har försökt åtgärda det sedan dess. Innan jul var det jättedålig lukt av avlopp eller äggmök. Vinsta västra är ju gamla kontorslokaler som byggts om och är aldrig byggd som just skola. Ändå ökar bara elevtrycket här, säger föräldern Therese, som inte vill medverka med efternamn.

Lukten ska utredas

Felet är nu åtgärdat, enligt Nina Alshammar.

– Fastighetsägaren har tagit ett beslut om att genomföra en grundlig utredning till orsakerna till problemet med lukten, säger hon.