Nytorps förskola, är i stort behov av ombyggnad. Kommunen vill nu fatta beslut om att riva skolan och ersätta den med ny.

– Det finns ett par skäl till att den ska rivas, dels behöver byggnaden en del underhållsinsatser och sen har vi problem med värmeförsörjning från fjärrvärme, Jenny Gibson, samhällsutvecklingschef i Täby kommun.

Åtgärderna skulle ha inburit stora kostnader för kommunen berättar hon.

– Fjärrvärmeavtalet upphör vid årsskiftet och därför evakuerar vi förskolan och river byggnaden, säger hon.

Nytorps förskola har idag kapacitet för 52 barn. Inte långt från nuvarande skola ska tillfälliga byggnader, så kallade paviljonger komma på plats. Kommunfullmäktige ska fatta beslut i april och planen nu är att de ska stå klara innan året är slut.

– Så fort fullmäktige tar beslutet så ska vi göra en upphandling av paviljonger under sommar och höst kommer vi ställa ordning förskolan och innan årsskiftet ska barnen flyttas.

Paviljongerna föreslås uppföras med stöd av ett tidsbegränsat bygglov på 15 år.

– Det finns jättefina paviljonger och det kommer ligga på en bra plats, det kommer även att vara en ny fin gård. Men det är inte en permanent placering, säger Jenny Gibson.

I de tillfälliga lokalerna får det även plats med fler barn, då den räknas ha 100 förskoleplatser.

– I ett första läge så är vi angelägna om att de barn som går på Nytorp ska komma på plats, säger hon.

Behövs fler förskoleplatser centralt

I tjänsteutlåtandet från kommunstyrelsen framgår att Täby kommer att ha ett underskott på cirka 550 förskoleplatser i de centrala delarna år 2030 om befolkningsutvecklingen följer kommunens prognos. Detta är något som politiken diskuterat under en längre tid. Därför planeras nu för en ny förskola på platsen där Nytorp förskola idag ligger, även den kommer ha 100 platser. Men det kan dröja innan den står klar.

– Vi planerar för detaljplaneprocessen just nu och innan sommaren ska förslaget ut på samråd, då tar vi in synpunkter. Vi hoppas den nya detaljplanen är klar 2024, säger Jenny Gibson.

Det är inte bestämt vem som ska bygga den nya skolan. Paviljongerna kommer till en början att hyras av kommunen men på grund av upphandlingssekretess vill de inte gå ut med vad budgeten ligger på just nu.