Ansökan gäller dels en grundskola från förskoleklass till nian för 600 elever och dels en gymnasieskola för 200 elever.

Profilen är internationell – undervisningen kommer att ske på engelska enligt den internationella läroplanen Cambridge.

Målgruppen är barn som tillfälligt bor i Sverige, det kan exempelvis handla om barn med föräldrar som jobbar på internationella företag under en begränsad tid.

Exakt var Stockholm British school vill öppna är oklart, men i tidsplanen anges skolstart 2023/2024.

108 000 kronor per läsår

Till skillnad från befintliga skolor i Solna så tar den brittiska skolan ut en avgift, utöver skolpeng, för elever: 60 000 kronor per år för de yngsta och 108 000 kronor för de äldsta eleverna plus en engångsavgift på 25 000 kronor.

Pengarna ska täcka bland annat inköp av internationella läromedel, fortbildning för personal utomlands, säkerhetsfrågor, aktiviteter och bibliotek.

Solna ger i ett utlåtande till Skolinspektionen, som är den myndighet som ger skolor tillstånd, tummen upp: "Inom Solna finns ett flertal stora internationella arbetsgivare och högskolor med stort internationellt utbyte vars anställda kan antas ha barn som utgör en målgrupp för den ansökta skolan. Förvaltningen ställer sig positiv till inkommen ansökan."

Skolan har fått tillstånd att öppna i ett par andra städer.