– Det är det mest bedrövliga exemplet jag sett på hur man behandlar elever, säger Annika Hirvonen (MP), som DO-anmält skolan tillsammans med en av de drabbade ungdomarna, till Aftonbladet.

https://www.mitti.se/nyheter/nyanlanda-tvingas-bort-fran-gymnasieskolan/repuki!R4cTwSwUH444wmZ13yvN3w/

Sedan skolstarten i augusti får eleverna på Språkintroduktionsprogrammet i Upplands Väsby inte längre undervisning i Väsby nya gymnasiums lokaler i Messingen. De har i stället sina lektioner i baracker på andra sidan järnvägen, som Mitt i tidigare uppmärksammat.

https://www.mitti.se/nyheter/nyanlanda-elever-flyttar-till-vasby-entres-baracker/repveq!3CYJ6c4Zw2c0ZX65AcFMA/

Laborationerna äger rum i Väsby skola och idrotten är flyttad från Messingen. Sedan några veckor tillbaka får de dock äta lunch på skolan, vilket inte var fallet i början av terminen.

Sparåtgärd

Enligt politikerna genomfördes flytten av de då 38 nyanlända eleverna som en sparåtgärd på grund av dyra lokalkostnader. Och enligt utbildningsnämndens ordförande Per-Erik Kanström (M) var tanken även att skapa "ett attraktivt gymnasiealternativ för ambitiösa och studiemotiverade Väsbybor”.

https://www.mitti.se/nyheter/flytten-ska-gora-plats-for-nya-linjer-pa-gymnasiet/repuko!HGaxpOc41@Z9tSNm9@7uOw/

I anmälningen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, är det enligt Aftonbladet just den formuleringen som kan tyda på att eleverna diskriminerats på grund av sin etniska tillhörighet.

Även Maria Tuvesson, Miljöpartiets gruppledare i Upplands Väsby, har engagerat sig i frågan. Enligt henne är beslutet politiskt och beror på att skolan inte vill organisera verksamheten på det här sättet.

– SPI-eleverna har inte bara fått sämre förutsättningar att lära sig svenska, de har fått sämre arbetsmiljö än övriga elever på Väsby nya gymnasium.

Hon fortsätter:

– Att uppge utrymmesskäl när det är möjligt att ge plats inom skolans lokaler på Messingen är felaktigt. Nu hyr man in och renoverar kostsamma baracker.

Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande, tillbakavisar kritiken.

– Vi i Väsbyalliansen har inte fattat något beslut med syfte att diskriminera elever. Tvärtom så är det beslut som fattats i kommunfullmäktige juni 2021 syftande till att ge VNG bättre förutsättningar att kunna utvecklas och på så vis ge bättre förutsättningar för Väsbys unga, oavsett om de är födda här eller om de kommit till vår kommun vid senare tillfälle.

Enligt Weinmar är det svårt för en verksamhet att utvecklas när den år efter år kämpar med stora underskott, vilket har varit fallet.

– Genom att flytta språkintroduktionsprogrammet så har gymnasiet kunnat utrymma ett helt våningsplan i Messingen och därmed sänka sina lokalkostnader avsevärt.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har inte tagit ställning till om det blir utredning eller inte.