Visionsbild. Så här kan det så ut efter att Skeppsbron byggts om. Foto: Tyréns/Stockholms stad

Skeppsbrons 150 p-platser åter i fokus

Bättre gångstråk, utemöbler, plats för evenemang och grönska – på bekostnad av 150 parkeringsplatser. Efter en tid på is är förslaget för ett nytt Skeppsbron åter på tapeten.

  • Publicerad 15:57, 10 dec 2021

Det handlar om att hitta smarta lösningar

I augusti togs en utredning om hur Skeppsbron kunde väckas till liv upp i trafiknämnden.

Det som föreslogs var bättre framkomlighet för gående och cyklister, fler sittplatser och cykelparkeringar och ytor för evenemang.

För att nå dit skulle runt 150 parkeringsplatser på kajens östra sida behöva tas bort.

Flera stockholmare såg positivt på förslaget, samtidigt som många boende och näringsidkare i Gamla stan var kritiska över att mista parkeringarna.

Ärendet bordlades dock med hänvisning till att några saker behövde utredas vidare.

P-platser kan ryka när Skeppsbron får ett lyft

Planen. Skeppsbron skall byggas om och göras trevligare. Containrar ska till exempel inte belamra kajen. Foto: Pekka Pääkkö

Ytterligare utredning

Nu har det nya underlaget presenterats och ska upp i trafiknämnden 16 december. I allt väsentligt är identiskt med det tidigare.

Den stora skillnaden, menar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP), är att man från nämndens håll lägger ett förslag till beslut där man trycker på att trafik- och parkeringsfrågan ska utredas.

– Centralt i uppdraget vi ger trafikkontoret är att hitta alternativa parkeringsplatser. Vi vet att behovet finns i Gamla stan, men vi måste hitta en lösning som inte gör Skeppsbron till en parkering, säger han.

Klart till inriktningsbeslut

I stadens budget för nästa år har pengar vikts åt att utreda trafiksituationen i Gamla stan, vilket ska göras inom samma ärende.

Resultatet av utredningarna ska presenteras i samband med att det är dags att ta inriktningsbeslut om Skeppsbrons omvandling. När det kan ske kan Daniel Helldén inte svara på i dagsläget.

Vad kan man säga till dem som är kritiska mot att parkeringsplatser kan försvinna?

– Saken ska utredas och det kommer att finnas parkering för dem i Gamla stan, även om det inte blir i samma omfattning som i dag. Det handlar om att hitta smarta lösningar framförallt på närliggande malmar, säger Daniel Helldén (MP) och fortsätter:

– Men målet är att skapa ett mer levande Skeppsbron, och det bygger på att vi kan plocka bort parkeringsplatserna i den östra änden.

Det här är förslaget

Skeppsbron ska bli mer välkomnande och trygg. Framkomligheten för gående och cyklister ska förbättras.

Fler sittplatser och cykelparkeringar.

Bättre belysning.

Ytor för evenemang, konstinstallationer och festivaler.

Prognosen är att det år 2030 passerar 25 000 fotgängare, 26 000 cyklister och 11 700 motorfordon per dygn.

En tidig kostnadsbedömning av projektet uppgår till 270 miljoner kronor.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre