Danderyds budget i kommunen för 2023 bjöd inte på några större överraskningar.

Skattesatsen förblir oförändrad, 18,35 kronor.

Arbetet med kommunens idrott- och fritidsanläggningar får ett tillskott på två miljoner. Lika mycket pengar skjuts till i digitalisering och arbetet med it-säkerheten på kommunen.

Kommunen räknar med ett överskott på 46 miljoner för 2023, något mindre än för 2022.

Stabil budget

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M), menar att det oroliga läget – med inflation och prisökningar – gör att det inte blir några större satsningar.

– Vi föreslog en stabil budget utan överraskningar i en orolig tid, säger hon.

Under året har skolorna i Sverige varnat för nedskärningar och uppmanat kommunerna att skjuta till mer pengar.

Hanna Bocander (M) menar att en uppräkning på två respektive tre procent för gymnasie- och grundskoleverksamheterna under omständigheterna är bra.

–Uppräkningen till skolan och äldreomsorgen är förhållandevis hög när vi jämför oss med andra kommuner, men jag förstår att det ändå är tufft för verksamheterna när många kostnader ökar, säger hon.

Kan satsa mer

Oppositionsledaren Siv Sahlström (C) menar att man hade kunnat satsa lite mer. De föreslog ytterligare en procents uppräkning för skolans budget, cirka sju miljoner kronor. Mer pengar behövs för lärarnas löner, säger hon.

– Vi vet att lönerna i skolan kommer öka, men inte hur mycket. Man har stramat åt tidigare i skolan, och vi tycker att man har en skuld här man borde väga in.

C föreslog även att sänka skattesatsen med 20 öre.

I sin skuggbudget räknar de på ett överskott på cirka 13,9 miljoner kronor. I den vill de genomföra besparingar i administrativa tjänster, utredningar och minskade kapitaltjänstkostnader.

– Vi har ett överskott på 46 miljoner och det är pengar som i allra högsta grad behövs hos danderydsborna, inte minst med anledning av de besvärliga tiderna vi har nu, säger Siv Sahlström.

Utöver det ser de en möjlighet att hyra ut tomma modulbostäder till studenter.

– Det finns en brist på studentbostäder och det här är väldigt fina bostäder. Då skulle man kunna hyra ut på korttidskontrakt, vilket både är bra för studenter som inte har lätt att hitta bostad och för oss som förlorar intäkter på tomma bostäder.