Flera förändringar görs för barn som ska börja skolan i Värmdö hösten 2024.

I dag är grundregeln att elever i första hand ska få plats på skolor som föräldrarna har önskat. Om det är fler sökande än platser på en skola använder sig kommunen i sista hand av lottning för att bestämma vilket barn som ska tas in.

Avståndet mellan hem och skola mäts

Från och med nästa år tas lottningen bort. Då kommer Värmdö i stället att använda sig av så kallad absolut närhet som sista urvalskriterie, som finns i flera andra kommuner.

Det innebär att om det inte finns plats för alla ska elever som bor närmast skolan få förtur. Avståndet mäts i första hand på gång- och cykelvägar till och från skolan.

–  Vi gör det här för att det ska bli ett tydligare system, som går att lita på och som kan kontrolleras. Lottning är inte ett bra sätt, säger Amie Kronblad (L), ordförande i grundskolenämnden.

Om det är fullt på alla skolor man önskat, placeras barnet på den kommunala skola som ligger närmast hemmet.

En annan sak som ändras är att femåringar inte längre ska kunna söka till förskoleklass. I dag kan femåringar tas emot i mån av plats, men nästa år försvinner det.

Hemmestaskolan.

Hemmestaskolan.

Eva Tonström

Ekedalsskolan

Ekedalsskolan

Eva Tonström

Stopp för femåringar att börja förskoleklass

Skälet är att de tar upp platser som sexåringar kan behöva, enligt kommunen. De nya reglerna ökar möjligheten för skolpliktiga barn att få önskad skola, menar de. 

Ytterligare en ändring är vid byte av skola. Hittills har man kunnat ansöka om ett byte närsomhelst under läsåret, nu blir grundregeln att man bara kan byta skola vid vissa tidpunkter, två gånger per år. 

– Att byta skola kan vara utmanande såväl socialt som kunskapsmässigt, och beslutet handlar om att upprätthålla stabila klasser, trygg kunskapsutveckling och ekonomisk hållbarhet, säger Amie Kronblad.

När det gäller femåringarna är hon beredd att ompröva beslutet om det visar sig finnas ett stort behov.

Värmdösamarbetet. Amie Kronblad (L), Kristina Lång (C), Carl Kangas (S) och Kristina Paltén (MP).

Värmdösamarbetet. Amie Kronblad (L), Kristina Lång (C), Carl Kangas (S) och Kristina Paltén (MP).

Pekka Pääkkö