Skärholmen ska få en funkfältare som ska jobba för funktionshindrade i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng, likt den äldrefältaren som jobbar för äldre i stadsdelen.

Tanken är att funkfältaren ska gå ut och prata med människor med funktionsnedsättning, även de som inte har insatser av stadsdelen i dag.

– Det finns många som har funktionsnedsättningar, men bor hemma och kanske känner sig exkluderade från samhället eller behöver en insats, säger Andeas Thorstensson, avdelningschef för omsorg om funktionsnedsatta och äldre, på stadsdelsförvaltningen.

Vill komma närmare medborgarna

Skärholmen var först i Stockholm med att anställda en äldrefältare.

Hur kommer det sig att ni är i framkant med att jobba uppsökande mot nya grupper?

– Vi har väldigt många duktiga medarbetare som jobbar nära medborgarna och ser vilket stöd som kan göra saker bättre. Innan vi införde en äldrefältare såg vi att mycket av det stöd och de insatser som fanns inte var riktigt förankrade hos målgruppen själva, säger Andreas Thorsensson. 

Insatsen med äldrefältare har fallit väl ut. 

– Vi har kommit närmare en större andel av målgruppen äldre. Vi möter dem också i ett tidigare stadie redan innan de behöver insatser, så att vi kan arbeta preventivt för att åldrandet ska vara mer behagligt och tillfredsställande.

Förslaget om en funkfältare kom från Sverigedemokraterna i stadsdelsnämnden.

– Det behövs fler insatser som stärker delaktigheten i samhället för personer med funktionsvariationer, säger Tapani Juntunen, lokalpolitiker SD Skärholmen. 

Tanken är att den nya funkfältaren ska börja jobba i början av 2024.