Stadsdelsnämnden har tidigare haft ett ungdomsråd men det har varit vilande i några år.

Det nya rådet ska ha 9 medlemmar mellan 13 och 17 år och väljas på två år i taget. Information om hur den som är intresserad av att vara med ska anmäla sig ska gå ut till skolor, elevråd, föreningar och fritidsgårdar.