Till sist blev det klart, att nykomlingen Skärgårdspartiet får en plats i Värmdös kommunfullmäktige. Det fick 2,54 procent av rösterna, vilket motsvarar minst ett mandat.

– Vi har bara haft en bråkdel av andra partiers kampanjbudget, så det här visar att med goda idéer och hårt arbete kommer man ganska långt i Värmdö, jättekul! säger Fredrik Zetterberg, som startat Skärgårdspartiet ihop med Kerstin Öhman Moberg.

– Jag vågar nog säga att det blir champagne ikväll! tillägger han.

De är överväldigade av allt stöd de fått från Värmdöborna.

– Det är helt galet! Folk ringer, stoppar oss i affären, lägger lappar i brevlådan. Vi får så mycket pepp och positiv energi. Vi har vind i seglen kan man säga, säger Fredrik Zetterberg.

Hur ska ni förvalta förtroendet ni fått?

– Genom att leverera på den politik vi har gått till val på, och stå rakryggade i de frågor som vi brinner för.

Vill vara fristående

I dag har de cirka 50 medlemmar och de kommer från alla håll, menar de, både geografiskt och politiskt. Namnet Skärgårdspartiet ska tolkas som att de värnar hela Värmdö, från tätort till ytterskärgård, inte bara de centrala delarna av kommunen.

– Vi är Värmdöbor allihop, oavsett om vi bor i Gustavsberg eller på en skärgårdsö, säger Kerstin Öhman Moberg, som själv är Nämdöbo.

De vill inte ingå i någon koalition, varken styrande eller opposition, i stället kommer de att engagera sig i frågor som de brinner för. Det skulle kunna ge dem rollen som vågmästare i vissa beslut.

Är det inte att ta en enkel väg att lämna ansvaret för allt annat som måste lösas i kommunen, till andra partier?

– Det kan var mer ansvarsfullt att bidra till samarbeten mellan partier och block för att få till bra, långsiktiga beslut, än att ingå i en koalition. Även om det kan innebära att de måste runda oss för att fatta beslut ibland. Så ser vi på det, säger Fredrik Zetterberg.

Värmdöbornas bästa ska gå före sitt eget partis bästa, menar de. Därför tänker de rösta för förslag som de gillar oavsett vilket parti det kommer ifrån.

Skola och äldreomsorg

Högst upp på agendan hos Skärgårdspartiet ligger skolan och äldreomsorgen.

– Skolorna i Värmdö ska vara trygga och lärorika och vi behöver ha en blandning av stora och små skolor. Orsaken är att det ser olika ut i olika delar av kommunen, säger Fredrik Zetterberg.

När det gäller de äldre krävs fler boenden, och framförallt en blandning av olika boendeformer, menar de, så fort som möjligt.

Valfrihet är också viktigt, enligt partiet, i alla delar av livet.

– Värmdöbornas vardag måste fungera så bra som möjligt. Det kan vara så enkelt som att man bygger fler infartsparkeringar längre ut i kommunen, vid förskolor, skolor och matbutiker. Så att fler kan ställa bilen där de hämtar och lämnar barn och handlar, säger Kerstin Öhman Moberg.

Ö-skolorna öde blev droppen

Både Kerstin Öhman Moberg och Fredrik Zetterberg var tidigare politiskt aktiva för Moderaterna i Värmdö. Men under året hände saker som gjorde att de inte längre kunde stå bakom Moderaternas beslut i vissa frågor. Det krockade med deras egna värderingar.

– Det började med beslutet om att minska valfriheten inom hemtjänsten, och droppen för oss var när de ville lägga ner Munkmoraskolan och högstadiet på ö-skolorna. Det är en så stor fråga att det kan man inte bara besluta med en rösts marginal. Så där sade vi nej, säger Fredrik Zetterberg.

Efter, enligt Kerstin och Fredrik, brist på bra dialog med det moderata styret i Värmdö valde de att hoppa av, och blev därmed politiska vildar i fullmäktige under cirka ett halvår.

https://www.mitti.se/nyheter/varmdo-kan-fa-ett-maktskifte/repvil!iNrlbnlrdLQT46Gd57Sshw/

https://www.mitti.se/nyheter/avhoppade-moderater-startar-nytt-parti-i-varmdo/repuki!Etqj7HIfvFegYXu6gtYzg/