Under 2023 försörjdes 8,4 procent av Ekeröbor i åldrarna 20 till 64 med sociala ersättningar och bidrag, enligt ny statistik från SCB.

Utbetalda ersättningar och bidrag motsvarade försörjning på ett helår av totalt 1279 personer. 380 av dessa fick sjukpenning, vilket stod för den enskilt största andelen. 314 fick sjuk- och aktivitetsersättning. I landet i stort försörjdes 11,8 procent av den arbetsföra befolkningen, vilket var det lägsta sedan mätningarna började 1990.

I Ekerö har andelen dock legat relativt stadigt mellan 7,8 och 8,7 procent från 2014 till 2023.