Om några år ska den sjötrafik som drivs i Region Stockholms regi vara utsläppsfri, och drivas på el, vätgas eller biogas.

Och Djurgårdsfärjorna blir först ut.

Det förutspår regionråden Gustav Hemming (C) och Tomas Eriksson (MP) som lite i förtid berättar om planerna som föreslås i den blågröna budgeten som snart ska presenteras.

– I budgeten ges ett uppdrag att kartlägga hur sjötrafiken kan bli helt emissionsfri, säger Gustav Hemming.

Körs på diesel

Kollektivtrafiken på land har varit fossilfri i flera år, och drivs med el, gas och HVO, som är förnybar diesel. Sjötrafiken drivs till hälften med HVO och till hälften med vanligt diesel.

Nu ska det alltså bli ändring på det.

– Djurgårdslinjen trafikeras med gamla fartyg, och nya behöver köpas in. Det är också lättare att få till laddinfrastruktur på korta linjer, säger Tomas Eriksson.

Det skulle kunna ske om fem–sex år, när nya avtal på linjen ska träda i kraft.

Ett föredöme

Målet är att all sjötrafik ska vara utsläppsfri till 2030.

– Djurgårdsfärjan blir ett flaggskepp för Stockholm som miljöregion. Det handlar också om föredömets makt. Det har visat sig att när vi driver igenom ny teknik så följer andra efter, säger han.

Regionen äger, via Waxholmsbolaget, ungefär hälften av de fartyg som ingår i kollektivtrafiken, däribland Djurgårdsfärjorna. Övriga ägs av de rederier som kör för regionens räkning.

När nya avtal ska ingås de närmaste åren behöver man vara klar över vilka drivmedel som ska användas, och vilka fartyg som behöver köpas in.

Man behöver också veta vilken infrastruktur som behövs.

Framtidens sjötrafik

Den sjötrafikutredning som stötts och blötts en tid har haft två spår för framtidens sjötrafik.

Antingen fortsätter man ungefär som nu, med trafik till och från Strömkajen med stora fartyg och få avgångar, eller så satsar man på fler och mindre fartyg ute i skärgården, med tätare avgångar som angör hållplatser för övrig kollektivtrafik.

I det första scenariot behöver nya miljövänliga fartyg köpas in, och de som inte faller för åldersstrecket får byggas om till vätgasdrift.

I det andra kan det bli fråga om mindre eldrivna fartyg, som kan laddas när de angör bryggor.

El i innerstan

Nu har det landat i en kompromiss, där trafiken från Strömkajen blir kvar.

https://www.mitti.se/nyheter/nytt-forslag-skargardsbatar-fortsatter-ga-fran-stromkajen/repuek!JkInR8i3k7RH7pq3PhkPCA/

– Det troliga är att det blir innerstans pendelbåttrafik som drivs med el, eftersom det är lättare med laddinfrastruktur här, säger Hemming.

Nya båtar och nya linjer

Redan nu går pendelbåten Sjövägen, mellan Nacka och Lidingö via Nybrokajen, på el. Och 2023 väntas en ny typ av pendelbåt testas i Stockholms farvatten. Det är en eldriven bärplansbåt som kan ta 30 passagerare. Vilken linje den ska sättas in på är inte bestämt.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-kan-batpendlarna-svava-fram-redan-om-ett-par-ar/repucy!yF5pMXY55TY2N1gEx1yfTA/

2023 sjösätts också ett försök med pendelbåt mellan Ålstäket i Värmdö och Strömkajen.

– Vi jobbar offensivt med att bygga ut sjötrafiken. Genom att använda farvattnen behöver vi inte bygga lika många nya vägar. Men har vi en föråldrad drivteknik blir det ändå stor miljöpåverkan, säger Hemming.