Nästa höst väntar förändringar på Sjödalsgymnasiet när alla teoretiska program läggs ner. Kvar blir de tre yrkesprogrammen, men i nya lokaler.

Beslutet togs av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 22 mars. Bakgrunden är att det inte längre anses ekonomiskt möjligt för skolan att drivas som i dag.

– Söktrycket har inte varit särskilt stort på något av skolans program och många som har kommit in har haft skolan långt ner i rangordning. Hela Stockholmsregionen har en överkapacitet på gymnasieskolor. Vi har ett statligt uppdrag att möta arbetsmarknadens behov och elevernas önskemål och då har vi beslutat att behålla bredden, säger nämndordförande Tomas Selin (C).

"Vi har länge haft en överkapacitet av platser och vi har inte ekonomisk möjlighet att ha tomma klasser" säger Tomas Selin (C), ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om beslutet.

"Vi har länge haft en överkapacitet av platser och vi har inte ekonomisk möjlighet att ha tomma klasser" säger Tomas Selin (C), ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om beslutet.

Anna Z Ek

Enligt honom råder det mycket intern konkurrens mellan kommunala Sjödals-, Huddinge- och Sågbäcksgymnasiet som alla finns på en relativt liten yta. Nu är förhoppningen därför att man genom färre program på Sjödals ska kunna öka söktrycket på skolan igen. Det är elever som i dag går i årskurs 1 eller som börjar i årskurs 1 till hösten som påverkas, och de kommer att få plats på antingen Huddinge- eller Sågbäcksgymnasiet.

Oppositionen kritisk

På mötet avstod Martina Nyman (L) från att delta i beslutet ihop med KD, SD och DP. Enligt henne innebär beslutet att man behåller de program som har det svårast att vara lönsamma. Det kommer krävas fulla klasser för att skolan ska gå runt, något hon tror blir svårt att uppnå även framöver.

– Elever i Stockholm vill inte gå på yrkesgymnasium. Det är en bra skola men de arbetar i motvind med dåligt rykte och stort elevtapp. Nu när lokalerna ska lämnas så fanns en möjlighet att ordentligt se över verksamheten.

Vad hade ni hellre sett för åtgärder?

– Man skulle ha bett förvaltningen att ta fram vad som krävs för att bli lönsamt. Kanske skulle något av de yrkesförberedande programmen behöva läggas ner? Man behöver göra ett medvetet val och vi saknar vilka alternativ som fanns i underlaget. Sjödals underskott har länge burits upp av överskott på andra gymnasier i Huddinge och detta beslut skapar en oro för hur de kommer att påverkas.

Martina Nyman (L) är kritisk.

Martina Nyman (L) är kritisk.

Veronica Björk

Personalförflyttningar

Enligt underlaget skulle personalstyrkan på gymnasiet minska från drygt 54 heltidslärartjänster till 24.

Vad innebär det här för personalen?

– Det kommer förvaltningen, rektorer och facken titta närmare på men personalen kommer förmodligen behövas på annan plats. Vi kommer att göra en översyn kring eventuell övertalighet men senast vi gjorde det här så behövde inga lärare gå, säger Tomas Selin (C).

Är det här något som kunde ha förebyggts?

– Kommunen hade kunnat arbeta för att ha mer attraktiva skolor tidigare men Sjödals hade det struligt för några år sedan och det ryktet har levt kvar. Det blir svårt när få elever verkligen vill gå på skolan.

Ett besked om nya lokaler för gymnasiet kommer under våren.