– Skanska frågade gång på gång om olika byggplaner. De ville bygga en konferensanläggning, eller radhus som hängde ut över vattnet, men vi sa att vi ville bevara området, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Oscar Nyströmer (M) om den förra ägaren.

Han berättar att kommunen hade ”vilda planer” för området i mitten av 1980-talet – bland annat en spårvagn till Edsberg – men man backade efter arga protester från invånarna.

Resultatet blev att endast områdets östra del fick en detaljplan, och där ligger numera mångmiljonvillor som ett pärlband längs Bössvägen.

Den västra delen, närmast Edsviken, saknar däremot detaljplan än i dag. De fem gamla sommarstugorna som finns kvar har förfallit och blivit ett tillhåll för både narkomaner och ungdomar.

För sex år sedan började kommunen sätta press på Skanska att göra något åt stugorna, men det enda som hände var att de ramades in av stängsel, som var allt annat än ogenomträngliga.

Skanska sålde

I fjol höjde kommunen tonen och förelade ägaren att göra en underhållsutredning av sommarstugorna.

– Den skulle vara klar i april i fjol, men då sålde Skanska i stället, säger Oscar Nyströmer.

Den nya ägaren, Falkberget Förvaltning AB, lämnade raskt in bygglovsansökan för sex hus på vardera 75 kvadratmeter.

Bygglovsenheten undersökte möjligheterna att säga nej, men de visade sig vara obefintliga då fastigheterna redan är bebyggda med hus ”i enlighet med äldre bygglov”.

Att området är utpekat som grön- och parkområde i översiktsplanen har ”ingen avgörande betydelse”, konstaterar bygglovsenheten. Byggnaderna skulle kunna förses med vatten och avlopp och el, och även byggas större än de befintliga, utan något tillstånd från kommunen.

– Så länge området saknar detaljplan kan de ta ner träd och ändra marken utan att varken lov eller anmälan krävs, säger Oscar Nyströmer.

Dags för detaljplan

Nu är kommunens plan att ta fram en detaljplan för området – för att kunna stoppa hela eller delar av bygget.

– Vi får ett och ett halvt år på oss att ta fram en detaljplan, säger Oscar Nyströmer.

Enligt honom handlar det om att södra Falkberget antingen blir ett naturområde utan bebyggelse – och då lider markägaren planskada och måste kompenseras – eller att neka dem att dra fram VA och el samt begränsa möjligheterna att fälla träd och förändra marken.

– Ambitionen från politiken är att bevara så mycket naturmark som möjligt, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L).

I så fall är det väl bara att bestämma att det ska bli ett naturområde?

– Det finns en fastighetsägare att ta hänsyn till också. Kommunens ambition är att området ska vara en grön korridor, men vi måste ändå utreda om det är möjligt att bygga där. Nästa steg är eventuellt samråd där inte minst sakägare ges möjlighet att lämna synpunkter.

Enligt Johan Sandström, styrelseledamot i Falkberget Förvaltning AB, köpte bolaget området för att renovera de befintliga husen.

– Området är gigantiskt, och helt unikt i sin karaktär. Vi har en mycket god dialog med både politiken och tjänstemännen inom kommunen, och vi hoppas att kunna komma fram till en lösning som är bra för alla parter, säger han.