Beslut om godkännande av köpet togs på kommunfullmäktige den 15 juni. Samhällsbyggnadschefen har nu fått i uppdrag att teckna köpekontrakt.

När Valjeviken först kontaktade kommunen om att sälja byggnaden låg prislappen på 85 miljoner kronor. Prislappen landar nu två år senare på 35 miljoner kronor för köp av tomträtten Humlegården 15 och fastigheten Humlegården 12 samt byggnadsinventarier.

– Det här skulle vara ett strategiskt och långsiktigt köp. Vi vill att den här platsen ska fyllas med samhällsviktig verksamhet. En så central och unik plats som det här är ska komma invånarna till gagn, sa Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande inför beslutet.

Den tidigare verksamheten i Humlegården lades ner våren 2020. Lokalerna användes då av Stiftelsen Valjeviken för neurologisk och reumatisk rehabilitering. Men på grund av låg lönsamhet och få patienter var de tvungna att avveckla.

Vad lokalerna ska användas till i kommunens regi är ännu inte bestämt. Förhoppningen är att få in samhällsnyttig service. Men det finns en detaljplan som rör den östra fastigheten som inte får ändras. Enligt den måste vård bedrivas i fastigheten. En av förutsättningarna för att köpet får genomföras är att kommunen inte ändrar i detaljplanen. Detta sätter begränsningar för vad kommunen kan göra med fastigheten.

Olov Holst framhöll under kommunfullmäktige att detta är ett långsiktigt köp

– Den fulla potentialen i fastigheten kanske inte kommer utnyttjas för sen om fem eller tio år.