Tänk bort bebyggelsen. Kanske var det den här kustlinjen som mötte Erik Segersäll när han anlände hit. Erik Segersäll grundade Sigtuna runt år 980.

Senare tog hans son, Olof Skötkonung, över. Han blev den första kristna kungen i riket i början av 1000-talet. Det var hans profil som präglades på det första myntet i Sverige som togs fram här.

Åren gick och bebyggelsen tilltog. Mitt i bilden skymtar Sigtuna klockstapel. Den ursprungliga klockstapeln byggdes 1608 på Kvarnbacken men brann ned till grunden den 30 juni 2016. Klockan i stapeln ringer varje dag klockan 10 och 16 samt till gudstjänster och under högtider. Kanske kommer den att göra det många hundra år till.