Över fyra år har gått sedan runt 700 elever flyttade in i Tellusborgsskolan på Kilabergsvägen, i januari 2020. Men bygglovet är tidsbegränsat och ett permanent bygglov är inte aktuellt så länge grannen är en miljöfarlig bensinmack.

Därför ska macken rivas, som Mitt i tidigare har berättat.

I stället vill staden bygga bostäder på platsen, i en vinkelformad byggnad i korsningen Kilabergsvägen-Hägerstensvägen som ska länka ihop Midsommarkransen och Aspudden. Nu är planerna ute på samråd.

– Att drivmedelsstationen ska bort är grundläggande. Vi vill skapa en bättre entré till stadsdelarna genom att bygga bostäder som utgår från den identitetsskapande sekelskiftesarkitekturen som finns längs Hägerstensvägen, säger Per Hansson, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Flygvy över planförslaget, från nordöst. I korsningen Hägerstensvägen-Kilabergsvägen syns den planerade, vinkelformade bostadshuset.

Flygvy över planförslaget, från nordöst. I korsningen Hägerstensvägen-Kilabergsvägen syns den planerade, vinkelformade bostadshuset.

Studio Moi

Modern tolkning

60 hyresrätter ska rymmas i det jugendinspirerade bostadshuset – fyrarummare och tvårummare. Fönstersättningen, det röda taket och fasaderna av ljus puts i olika kulörer ska spela mot de äldre husen en bit bort. Skalan blir också densamma – huset får 5–6 våningarr.

– Utgångspunkten har varit att göra en modern tolkning av den äldre bebyggelsen. Det är en balansgång, det ska inte vara tillbakablickande pastisch, säger Per Hansson.

Men att bygga bostäder där en bensinmack stått är inte okomplicerat. Marken måste saneras i flera steg och utredningar pågår om det ska göras. 2027 kan bygget sedan starta, om alltid löper på enligt plan.

Säkrare trafikmiljö

Planen är också att tillföra mer träd och grönska i området och att göra trafikmiljön tryggare, inte minst med tanke på de 700 elever i årskurs 6–9 som går i Tellusborgsskolan. Både Hägerstensvägen och Kilabergsvägen ska bli mer av lokala stadsgator, med säkrare övergångar för fotgängare och cyklister.

I bottenvåningen i det nya bostadshuset blir det flera lokaler för kaféer, butiker eller annan verksamhet. Det kan det också bli i Tellusborgsskolans tegelröda byggnad.

– Byggnaden har lokaler mot Kilabergsvägen som skolan inte använder, lokaler som har använts till butikslager. Där kan en livsmedelsbutik finnas. Det kan ge ny närservice när drivmedelsstationen försvinner, säger Per Hansson.

Vy mot Tellusborgsskolan, från korsningen Tellusborgsvägen-Kilabergsvägen. Längst bort syns det planerade bostadshuset.

Vy mot Tellusborgsskolan, från korsningen Tellusborgsvägen-Kilabergsvägen. Längst bort syns det planerade bostadshuset.

Studio Moi

Grönare skolgård

Annat som skulle kunna rymmas där är en vårdcentral, kontor, hotell och vandrarhem, står det i förslaget till detaljplan.

För eleverna blir skillnaden att skolgården får mer grönska. Viktigt, eftersom gården till största del är hårdgjord och saknar skugga.

– Vi utvecklar skolgården genom att tillföra grönska. En remsa i slänten mot Främlingsvägen som officiellt varit stadens tillförs nu fastigheten. Även på den del av gården som är närmast Tellusborgsvägen ska vi tillföra mer grönska, säger Per Hansson.