– Nu får det vara nog, skolan ska inte vara en experimentverkstad för oseriösa aktörer som inte tar sitt ansvar. Dessutom råder stor brist på kommunala skolor i norra Sollentuna vilket begränsar valmöjligheterna, säger Mette Hildingsson (S), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

Dibber i Norrviken har varit i blåsväder vid flera tillfällen under det senaste året, bland annat efter att skolan bytt undervisningsspråk till engelska utan tillstånd och anställt obehörig personal som inte talade svenska.

– Vår intention var att långsamt införa engelsk undervisning, men det var ändå en jättemiss att vi inte ansökte i våras, har Sara Lundberg, skolchef på Dibberkoncernen i Sverige, tidigare sagt till Mitt i.

Flera föräldrar vittnade om att eleverna känt sig förtvivlade över att inte ha kunnat kommunicera med sin lärare,.

https://www.mitti.se/nyheter/elever-i-norrviken-fick-en-chock-lararna-kunde-inte-tala-svenska/reptjg!WZDCyjiLfHF4pLY8mwHp@w/

"Ska vara ordning och reda"

Därefter har föräldrar kritiserat skolan för att ha marknadsfört sig som en så kallad IB-skola trots att man inte är auktoriserad för det.

Både majoriteten och oppositionen i Sollentuna var kritiska mot skolan efter avslöjandet om det plötsliga språkbytet utan tillstånd, men majoriteten framhöll att det är Skolinspektionen och inte kommunen som utövar tillsyn över friskolor.

Kommunen äger dock lokalerna och därför har Socialdemokraterna föreslagit att kommunen ska säga upp hyresavtalet och i stället använda lokalerna för en skola i egen regi.

– Bryter man mot sina tillstånd och bedriver falsk marknadsföring ska man inte få stöd från kommunen för att göra vinst på skattepengar. Vi vill ha både kommunala och fristående skolor, men det ska vara ordning och reda i Sollentunas utbildning, säger Anton Lindgren (S), oppositionsråd.

L: "För tidigt"

Vänsterpartiet och Miljöpartiet stödde Socialdemokraternas förslag att starta en ny skola, men det röstades ner av majoriteten i utbildningsnämnden.

– Just nu är inriktningen att vi följer Dibber och den situation de har försatt sig i. För oss är det angeläget att alla skolor har en hög kvalitet. Nu har Dibber har satt in åtgärder och vi förväntar oss att de kommer till rätta med kvaliteten. Annars kan det hända att vi går vidare, men att byta huvudman i det här skedet är för tidigt, säger Henrik Thureson (L), vice ordförande i utbildningsnämnden.