Mannen greps, anhölls och häktades i maj 2020 då han misstänktes för att vid upprepade tillfällen och under många års tid ha begått olika sexbrott mot barn.

Senare åtalades han för brott mot sju personer. Listan på åtalspunkter var lång och innehöll bland annat grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, sexuellt tvång, sexuellt ofredande och sexuellt övergrepp mot barn.

Enligt åtalet hade brottsligheten pågått från 2000 till 2019 och totalt ska det ha handlat om över 30 brottstillfällen.

Bevisningen var emellertid inte tillräcklig enligt tingsrätten som i maj i fjol frikände mannen från alla anklagelser utom tre fall av sexuellt ofredande, och påföljden blev villkorlig dom.

Båda överklagade

Både åklagaren och den dömde överklagade och i april i år kom hovrättens dom. Bedömningen blev till stora delar samma som i tingsrätten, men hovrätten dömde mannen för två fall av sexuellt övergrepp mot barn i stället för sexuellt ofredande. Därmed ändrades påföljden till åtta månaders fängelse.

I praktiken skulle han ha avtjänat fem månader i fängelse och det innebär att han har varit frihetsberövad sju månader för länge eftersom han satt häktad mellan maj 2020 och tingsrättens dom ett år senare, enligt hans ansökan till JK.

Begär 409 400 kronor

Mannen begär 204 000 kronor för förlorad arbetsinkomst och 5 400 kronor för ombudskostnader.

Dessutom vill han ha 200 000 kronor i ersättning för lidande. Enligt ansökan till JK har han lidit stor skada som en direkt följd av frihetsberövandet då det uppmärksammades ”i stor mån” i form av tidningsrubriker och lappar som sattes upp i hans port om att det bodde en pedofil där.

Mannen förklarar att det hela har varit ”en väldigt traumatisk upplevelse” för honom. Han känner att samhället har svikit och tagit avstånd från honom och än i dag mår han ”mycket dåligt” på grund av sin tid som frihetsberövad.