Hösten 2021 drog byggaktören Serneke sig ur Svenska bostäders (SB) bygge i kvarteret Plankan på Södermalm.

Efter en tids stiltje och osäkerhet om projektets framtid klubbade SB:s styrelse genom en ökad kostnad om 181 miljoner kronor för att färdigställa bygget.

Den fördyrningen är helt och hållet Sernekes fel, menar Dennis Wedin (M), fastighetsborgarråd och ordförande i SB:s styrelse.

– Den är orsakad av Serneke. De valde att säga upp ett ingånget avtal under pågående bygge. Det är oerhört oseriöst.

https://www.mitti.se/nyheter/nya-prislappen-pa-plankan-over-1-miljard/repvcE!97StOCO9x9FvG8YHYYOgGw/

Stadigt dyrare

Det är inte första gången projektets kostnad skrivits upp. För två år sedan ökades budgeten med 224 miljoner kronor upp då man upptäckt en rad saker som krävde mer omfattade arbeten än först väntat.

Den tvist som nu pågår mellan SB och Serneke rör hur mycket dyrare det faktiskt blev.

– Utifrån den budgeten kom Serneke med fakturor som innebar en fördyring vi inte anser motiverad och som vi valde att inte betala. Dessutom menar vi att deras fakturor inte har nödvändiga underlag. Då måste vi markera mot en oseriös aktör, säger Dennis Wedin.

– Vi har bett oberoende konsulter titta på projektet och de konstaterar att påbyggnaden går att utföra enligt vårt underlag.

Gjort egen utredning

Att fakturorna inte har tillräckliga underlag stämmer inte, skriver Sernekes chefsjurist Daniel Modéus i ett mejl till Mitt i.

– Svenska Bostäder har i flera fall valt att inte betala fakturor på stora belopp trots att man erhållit kostnadssammanställningar och underliggande kostnadsunderlag.

Serneke har för egen del utrett om det går att bygga enligt förfrågningsunderlaget, både med egen personal och oberoende konsulter. De har dock funnit att det är inte är möjligt att utföra bygget på det sätt SB velat, menar Daniel Modéus.

– Svenska bostäder har, trots omfattande ansträngningar, inte kunnat presentera något som talar för motsatsen.

Haltande samarbete

Förseningen beror på förhållanden som SB ansvarar för, menar Daniel Modéus. Han skriver att Serneke sedan starten agerat pragmatiskt och försökt finna lösningar på de problem som uppstått på grund av brister i SB:s underlag.

–Tyvärr har inte Svenska Bostäder agerat på samma sätt. Detta har sammantaget lett till försening av projektet.

Miljonkrav

Samtidigt har Serneke inkommit med krav på betalning från Svenska bostäder på ungefär 200 miljoner kronor.

– Men vår syn på saken är att de är skyldiga oss pengar, säger Dennis Wedin.

– Vi kommer i vår tur stämma Serneke. Den exakta summan för det vet vi först när projektet är klart och vi sett hur stor skada som orsakats.

Enligt Daniel Modéus är en domstolsprocess inget Serneke eftersträvar.

– Men vi inser att det kan bli nödvändigt att låta en domstol avgöra om Serneke haft rätt att häva entreprenaden eller inte.

"Kunde blivit dyrare"

Som Dennis Wedin ser det hade det blivit än dyrare om SB inte satt ner foten när fakturorna kom.

– Att vi inte betalat dem visar att vi är en aktiv byggherre. Min bedömning är att Serneke valde att lämna projektet när det blev uppenbart att vi fortsatte hålla i pengarna. Om de hade fått löpa fritt hade de fortsatt mjölka oss på pengar.

https://www.mitti.se/nyheter/forsta-lagenheterna-i-plankan-hyrs-ut-16-000-kronor-for-en-trea/repvco!OPdBmTaCSeQOIat@zqKJzA/

Vill avbryta projektet

Under senaste styrelsemötet, där man godkände en 181 miljoner kronor högre kostnad, valde vice ordföranden Clara Lindblom (V) att lägga ner sin röst.

– Det här är typexempel på ett projekt som inte borde blivit av över huvud taget. Från politiskt håll har man tvingat in Svenska bostäder i ett projekt som man från början anande skulle bli väldigt svårt och dyrt att bygga, säger hon.

– Så sent som 2020 yrkade vi som enda parti på att avbryta projektet. Jag kan bara beklaga att man hamnat i en juridisk tvist som inte ger styrelsen många valmöjligheter.

https://www.mitti.se/nyheter/kvarteret-plankan-700-dagars-byggkaos-utan-slutdatum-i-sikte/repulv!40PKBWILOiRNQ4JBbxsWaQ/