För två veckor sedan rapporterade Mitt i Solna och en rad andra medier om ett tredje fall av sabotage mot Norra begravningsplatsen i Solna. Enligt uppgifter skulle då åter ett stort antal gravstenar i två kvarter ha välts. Det skulle innebära att det var tredje gången sedan december som gravplatsen utsattes för omfattande sabotage.

Nu har det framkommit att de stenar som låg på marken vid den senaste anmälan inte hade hunnit resas sedan vandaliseringen i mitten av december då över 300 stenar vältes. Det rörde sig alltså om samma stenar.

Polisen har därför lagt ned utredningen efter anmälan som gjordes den 23 januari.

– Vi kunde i utredningsarbetet med förvaltningen konstatera att det inte var ett nytt brott, säger Matti Dordlofva vid Solnapolisen.

Svante Borg, chef för kyrkogårdsförvaltningen, bekräftar.

– Det var väldigt många motstridiga uppgifter och det var en konstig och krånglig utredning. Vi träffade anhöriga på plats som tydligt pekade ut stenar som de menade fällts igen. Men det stämmer att det var inte så att det fällts stenar en tredje gång, säger Svante Borg.

Snön försvårade ytterligare arbetet med att identifiera de stenar som låg ned på marken.

Svante Borg säger att det är skönt att vandaliseringen inte upprepat sig en tredje gång, men han vill inte att fokus flyttas från brotten i december. Förhoppningen är att få till både belysning och kameror för att skydda gravplatsen mot brott framöver.

På Svenska kyrkan i Solnas hemsida skriver man också om missförståndet: "Tyvärr lyckades man inte i tid klargöra att anmälan rörde stenar som hade välts tidigare. Polisen har sedan följt sina rutiner och lagt ner ärendet. Utredningarna kring de övriga brotten fortsätter naturligtvis och det gäller även den tidigare vandaliseringen då hundratals gravstenar vältes.

https://www.mitti.se/nyheter/nytt-sabotage-300-gravstenar-valta/reptlo!57hn2pdlDmaP4Y6X5GMnQ/

Det är naturligtvis olyckligt att det har skett ett missförstånd och att många i onödan har blivit upprörda eller rädda".

I inlägget beskrivs samtidigt lättnad över att Norra begravningsplatsen inte utsattes en tredje gång som befarat.

Polisutredningen vad gäller brotten i december, då sammanlagt cirka 350 stenar vältes, står och stampar.

Orsaken är att man inte har fått något svar om de spår som har säkrats på platsen.

– Vi väntar fortfarande på analyserna, säger Matti Dordlofva.