Sedan starten 2008 har tusentals barn deltagit i de sommarläger som Stockholms barnidrottsförening arrangerat. De hölls även den här sommaren, men det kan vara sista året.

– Det fungerar inte att ansvara för läger för 650 barn och nära inpå starten inte veta om vi har lokaler att använda eller inte, säger verksamhetschefen Bijan Zarrasvand.

Anmälan till föreningens sommarläger Stockholm Sports Camp brukar behöva öppna vid årsskiftet för att föräldrar ska ha en chans att planera sina semestrar.

Ingen tid att planera

Men besked från kommunen om det finns lokaler brukar komma i mars eller maj, ibland så sent som i juni. Detta trots att ansökan om att få hyra hall för lägren – som hålls under juni och juli – har lämnats in hösten innan.

Att sommarens läger ändå blev av var på grund av upprepade påminnelser till idrottsförvaltningen under våren, menar Bijan Zarrasvand.

– Till slut fick jag tag på en handläggare som tog tag i ärendet, tre timmar senare fick jag klartecken för hallarna. Det var ju toppen, men kunde de inte tidigare lagt tre timmar på det här när 500 barn stått anmälda sedan flera månader tillbaka?

Det gör också att det finns lite tid att anordna allt som lägret kräver, med personal och information som ska ut till hundratals deltagare.

– Sammantaget är det förmodligen sista året vi har sommarläger. Det skapar en sådan konstant ångest. Vi har kommit till vägs ände.

Stopp för Bamselopp

Stockholms barnidrottsförening håller även i årliga Bamseloppet med upp mot tusen deltagande barn. Det brukar hållas i augusti. Ansökan om att låna Skanstullshallen, som behövs för loppet, skickades i oktober.

När inget besked kommit i juni kontaktade Bijan Zarrasvand förvaltningen, som uppgav att föreningen fått klartecken men att ingen bekräftelse skickats ut.

– Då är det för sent att dra ihop alla volontärer som krävs, uppdatera hemsidan, ta emot anmälningar och marknadsföra loppet. Så det blir inte av i år heller.

Med mars i sikte

Idrottsförvaltningen får besked från fastighetskontoret om vilka hallar som håller öppet under sommaren. De erbjuds i första hand till föreningar som riktar sig till barn och unga mellan sju och 20 år, sedan till yngre barn och sist till företag. De som vill låna hallar ska få besked under mars.

– Vi vet att en del föreningar önskar besked tidigare om sommartider i idrottshallarna, men vi är styrda av vilka idrottshallar vi har tillgång till, vilket vi inte får reda på förrän under våren, skriver Jenny Tirén Berg, kommunikationsansvarig vid idrottsförvaltningen, i ett mejl.

– Innan dess kan vi inte göra en fördelning. Så fort vi får besked från fastighetskontoret gör vi tilldelning enligt våra principer.

Det kan hända att föreningar får besked senare än mars och ibland får förvaltningen loss hallar i ett sent skede.

– Det har förekommit att tider fördelats senare tidigare år men idrottsförvaltningen arbetar för att kunna fördela tider i idrottshallar under mars månad kommande år.

Renovering och underhåll

Det som ställer till det är ofta att hallar behöver underhållas och därför inte är tillgängliga. Arbetet med att sammanställa vilka som ska underhållas kommande sommar påbörjas året innan eller tidigare än så. Den slutgiltiga listan var i år klar i mars.

– Det är komplexa processer och många aspekter som påverkar vårt planerade underhåll och prioriteringar, skriver Lena Ramaeus, kommunikationschef vid fastighetskontoret, i ett mejl.

Som exempel nämner hon politiska beslut, lagar om upphandling och att anläggningar kan behöva akut underhåll staden inte kunnat planera för. Att det sker på sommaren är för att inte störa ordinarie verksamhet.

– Det är ingen process som går att påskynda dessvärre. Vi har förståelse för att det blir kort framförhållning för föreningsverksamma på sommaren.